DN mener: Øk styrehonorarene hvis nødvendig

For lave styrehonorarer kan gi tapt kompetanse.

Publisert: Oppdatert:

Leder av valgkomiteen i Equinor, Tone Lunde Bakker, mener det bør gis mulighet til å tilby høyere honorarer for å sikre god kompetanse.
Leder av valgkomiteen i Equinor, Tone Lunde Bakker, mener det bør gis mulighet til å tilby høyere honorarer for å sikre god kompetanse. (Foto: Mikaela Berg)