– Elkjøp har i dag 134 butikker i Norge med til sammen 4000 ansatte. Hva blir det mest utfordrende med å være toppleder i et så stort selskap?

– Det er jo litt avstand fra toppen og helt ned i systemet, så hovedutfordringen er å sikre at strategien vår når ut til alle ansatte. Dessuten kan det være litt ensomt på toppen, men siden jeg har flere gode sparringspartnere i ledergruppen kan jeg leve godt med det.