– Ulvemotstandere truer med å boikotte Stormberg fordi dere samarbeider med WWF (World Wide Fund for Nature), er dere likevel sikre på at det var et smart valg?

– Debatten er blitt litt sort–hvitt. Engasjementet vårt handler ikke om ulven isolert sett, men om at vi ønsker et dyremangfold. Sånn sett ble jeg litt overrasket over de voldsomme reaksjonene, men vi angrer ikke. Vi er opptatt av bærekraft, og har et genuint ønske om å bevare naturen, så får det heller være at noen er uenig. Men det er også mange som støtter oss, og det har nok ikke kommet like tydelig frem i denne debatten.

– Stormberg er kjent for å ansette folk med hull i cv-en, og en periode tok dere et ekstra ansvar for å ansette flyktninger. Er det for å skaffe dere et godt omdømme?

– Jeg skjønner at du spør, men vi har et verdisett som handler om inkludering, bærekraft og miljø som gjennomsyrer alt vi gjør. I 20 år har vi har rekruttert mennesker som sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet. Det gjør vi fordi vi mener det er riktig. Det er ikke kommersielt tuftet. Samtidig må det være en balanse, selv om vi ikke regner på effekten av samfunnsengasjementet vårt.

– Fører bedriftens samfunnsengasjement med seg noen ekstra utfordringer for deg som sjef?

– Det er mye læring i å følge opp de som kommer fra litt andre rammer enn en selv, og man blir bevisst viktigheten av å møte alle på en god måte ut fra deres plass i livet. Det er i grunnen en fellesnevner uansett hva slags mennesker man møter. Hos oss er mangfoldet en styrke, og det å være raus og åpen gjør at vi vokser.

– Har du noen eksempler på at strategien virker?

– Det begynte en ung jente hos oss for noen år siden. Hun var veldig usikker og trodde ikke hun ville komme seg ut i arbeidslivet. Så forsøkte hun seg noen timer i butikken, men var veldig usikker på rollen sin og forholdet til de andre. Hun fikk vokse i sitt eget tempo, og etter hvert økte stillingsprosenten. I dag er hun en av de beste butikksjefene vi har.

– Hva kan andre ledere lære av dette?

– Mange ledere er for opphengt i utdannelse. Det er ingen tvil om at manglende utdannelse kan erstattes av hardt arbeid og vilje i mange tilfeller. Ledere bør bli bedre til å se potensialet og la folk få den tiden de trenger til å vise hva de kan. I dag er det et altfor stort press på å være skoleflink og ha høy utdannelse. Næringslivet trenger selvsagt mange som følger et vanlig utdannelsesløp, men ledere kan likevel bli bedre til å gi rom for andre. Det vil øke mangfoldet på en god måte, og samtidig gi plass til folk som ellers ville falt utenfor.

– Det er mange konkurrenter i turklær-markedet, hva er mest utfordrende akkurat nå?

– Det mest krevende er at det raskt skjer endringer som setter premisser. Det ene er jo at stadig mer av handelen flyttes til nett, og kundene forventer at alt skal gå sømløst gjennom prosessen. Vi er opptatt av å lytte til kundene og å gjøre endringer fra kunden og innover i organisasjonen, ikke motsatt. Det er nok en av suksessfaktorene våre, og vi skal fortsette med forenkling i 2019.

– Som leder er det viktig å lære av sine feil, har du gjort noen tabber du ikke gjør igjen?

– Hmm, jeg er kanskje litt kjedelig og ordentlig og kommer ikke på noe spesielle tabber. For noen år siden opplevde vi at nettbutikken gikk i svart. Det var en konsekvens av noe vi ikke kunne forutsett, men det lærte meg hvor viktig det er å teste alle valgene man tar, så nøye som mulig. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.