– Når Kristiansand slås sammen med Søgne og Songdalen i 2020, blir du øverste administrative leder for 8700 kommuneansatte som skal levere tjenester til alle innbyggerne. Hva skal du prioritere?

– Det blir spennende, for vi starter på en måte med blanke ark når vi skal bygge opp en ny kommune. Jeg er opptatt av at kommunen blir en sterk medspiller til både innbyggerne og næringslivet, og at det blir et godt sted å både jobbe og bo. Det er samtidig viktig at Sørlandet blir enda mer synlig i nasjonal sammenheng, og at vi klarer å skape en bærekraftig og nyskapende kommune, som kan sette nye standarder for hva en fremtidskommune kan være.

– Det måtte flere runder til før det ble bestemt at kommunene skulle slås sammen. Hva tror du blir det vanskeligste i prosessen som nå kommer?

– Det kan bli utfordrende å se helheten i den nye storkommunen. Derfor må de involverte klare å heve seg over sin gamle kommune og evne å se nye Kristiansand. Det er naturlig at noen ting blir ekstra viktig for dem, slik at de får satt sitt preg på den nye kommunen. Men jeg tror vi først og fremst må jobbe for å bli enige om de store linjene, og bestemme hva som er viktigst.

– Du har ti års erfaring som rådmann i Kvinesdal. Hvilke situasjoner i lederskapet gjør deg mest irritert?

– He he, jeg er en involverende leder og blir sjelden forbannet, men kan absolutt bli oppgitt hvis det blir mye surr internt og vi ikke klarer å jobbe som et team. Da hender det at jeg slår i bordet og sier ifra at det faktisk er jeg som er rådmann og som bestemmer, men det skjer ikke så ofte.

– Har du gjort noen ledertabber du kan avsløre?

– Jeg har helt sikkert tatt noen gale beslutninger, for alle gjør feil. Men jeg kommer faktisk ikke på noen. Det er nok fordi jeg har en egen evne til å fortrenge dem, og ser meg sjelden tilbake. Jeg liker helst å legge ting bak meg og gå videre.

– Hva er dine beste tips til unge lederspirer?

– Som leder må man lytte, gjøre som man sier, holde stø kurs og være ærlig både mot seg selv og sine medmennesker. Så fikk jeg selv et godt råd for mange år siden om å si ja til muligheter som dukker opp, og det har jeg levd etter når utfordringene har virket litt for store. Men man skal likevel være klar over at å si ja til krevende oppgaver, betyr å si nei til andre ting, for det må prioriteres. Som leder må man også tåle å ta upopulære beslutninger, for man kan ikke gjøre alle til lags.

– Har du noen teknikker for ikke å bli spist opp av for mye jobb?

– Ja, jeg er veldig god til å utnytte småpauser som dukker opp, og så spiller jeg althorn i Kvinesdal Musikkorps. Det er moro med korpset og godt å være en i mengden iblant. Og så liker jeg geocaching. Har du hørt om det? Det er kanskje ikke så veldig utbredt, men det er en digital skattejakt hvor man går rundt og leter etter små bokser ved hjelp av gps. Geocaching finnes over hele verden og er en annen form for orientering. Det er utfordrende, og samtidig en perfekt avkobling.(Vilkår)

Salamander skaper ekstraarbeid for Ringeriksbanen
En sjelden salamander skaper nå ekstraarbeid for Ringeriksbanen. Lokale barn fant den sjeldne salamanderen ved en gårdsdam i Bærum.
00:30
Publisert: