– Du er nyansatt i et ungt teknologiselskap som leverer morgendagens digitale løsninger til kunder innen fornybar energi, olje og gass, samt til det maritime miljøet. Hvordan skal dere lykkes?

– Det handler om å se så langt inn i fremtiden som mulig, og utnytte de teknologiske mulighetene som finnes slik at vi kan omforme hele verdikjeder i industrien. Fartøyet «Yara Birkeland», som Kongsberggruppen og Yara samarbeider om, er et godt eksempel. Det blir verdens første førerløse, helelektriske containerskip. Det ligger uante muligheter i teknologien, og det blir veldig spennende å bli en del av et selskap som gjør en så massiv innsats for å være verdensledende på dette området.

– Men du kommer fra hotellbransjen og har en ikke-teknisk bakgrunn. Hva skal du konkret jobbe med?

– Nordic Choice Hotels er et dynamisk selskap som har satset tungt på teknologi, bare tenk på hvordan booking-løsningene har utviklet seg de siste 15 årene. Denne dynamikken skal jeg ta med meg inn i Kongsberg Digital, hvor min rolle er knyttet til å ta posisjon i internasjonale markeder, spesielt Asia og USA, samt det viktige hjemmemarkedet i Norge. Jeg er ydmyk i møte med Kongsberg Digitals tunge fagkompetanse, men det er samtidig en fordel at jeg kommer inn uten altfor dyp teknisk innsikt. For jeg skal i hovedsak jobbe med utadrettet kommunikasjon og konseptualisering av selskapets fremtidsrettede løsninger overfor markedet.

– Du er en ung kvinnelig leder, og kommer inn som sjef i en bransje mange tradisjonelt forbinder med et mannsdominert miljø. Hva tenker du om det?

– I Kongsberg Digital består faktisk ledergruppen av 50/50 kvinner og menn, og det er svært positivt i en bransje som tradisjonelt er mannsdominert. Når det gjelder kvinnedebatten og kvinner i ledelse, så tror jeg faktisk at mange i min generasjon, og meg selv inkludert, synes det er merkelig at det fortsatt er en debatt. Min erfaring er at jevnaldrende stort sett ikke stiller spørsmål rundt dette. Vi er absolutt ikke i mål, og det er fortsatt mye som må gjøres på toppen i norske selskaper, men jeg tror generasjonen som vokser frem, kommer til ha en svært positivt påvirkning på dette. Så den delen tenker jeg lite på, og ser bare veldig frem til å komme inn og få være med å påvirke i en så fremoverlent bedrift.

– Hva slags ledertype er du?

– Jeg er grunnleggende nysgjerrig og uredd, og den kombinasjon gjør at jeg har det motsatte av silotankegang. Så er jeg tydelig, og synes det kan være utfordrende å forholde meg til folk som jeg fornemmer har en mening de ikke uttaler. Jeg er nok en leder som stiller direkte spørsmål og som sier meningen min. Det er bedre enn å gå rundt grøten, men det må selvsagt gjøres med varme og glimt i øyet.

– Hva forbinder du med godt lederskap?

– En god leder skaper rom for å feile, og det er kanskje ekstra viktig når man jobber i en bransje hvor den digitale utviklingen raser av gårde. Da er det ekstra viktig at lederen ikke blir sittende som en propp, men heller legger til rette for innovasjon. Hvis jeg skal bli skikkelig fornøyd med mitt team, så er det hvis folkene tør å prøve ut nye ting, og det er en seier for laget hvis jeg må gi meg fordi deres argumenter trumfer mine innvendinger.

– Hva er dine beste tips til andre unge som ønsker en lederkarriere?

– Still spørsmål og utfordre det etablerte. Sammen med nysgjerrighet så gjør det at man kanskje ser sammenhenger som andre ikke har fått med seg. Vær heller ikke redd for å ta deg vann over hodet. Man kan mange ganger overraske seg selv ved å finne gode løsninger selv om det ser heftig ut en stund, og det er sånt man vokser på. Lær deg også at alt ikke er like viktig, men sett deg godt inn i ting, for det øker sjansen for å ta gode og effektive beslutninger. Og til sist, ikke undervurder din synlighet. Dette gjelder spesielt for unge kvinner med lederambisjoner. Man tenker kanskje at det holder at man gjør en god jobb, men la folk få vite hva du tenker og mener. For å få det til må du ta litt plass.(Vilkår)