– For tredje år på rad skal du lede Norway Cup. Hva er største utfordringen med å være ansvarlig for et så stort arrangement?

– Det er mange! Den største er nok å gå fra en liten stab som jobber med arrangementet året gjennom, til å bli en enorm gjeng når cupen starter. Vi har nærmere 2500 frivillige som jobber under cupen. Jeg er utrolig imponert over dugnadsånden, men det er en stor oppgave å bli kjent med mannskapet og sikre at man benytter seg av riktig kompetanse på riktig sted.

– Hva synes du er det mest krevende i ukene før turneringen starter?

– Det er veldig mange baller i luften, og det er krevende å få alle til å lande trygt. Men jeg går ikke rundt og bekymrer meg, og jeg har stor tillit til de dyktige medarbeiderne mine.

– Du har bakgrunn fra Forsvaret. Hvordan har det formet deg som leder?

– Jeg har lært å bli handlingsorientert, å tørre å påta meg store prosjekt og ikke frykte fremdrift. I Forsvaret går ting unna. Jeg har erfart at det er lurt med noen hvileskjær innimellom, for å sikre at jeg får alle med meg. Samtidig er jeg opptatt av at personer med ulike fagpersoner skal jobbe sammen for å skape best mulig resultat.

– Mange forbinder Forsvaret med en lederstil som er direkte, autoritær og tydelig. Kjenner du deg igjen?

– Det er et gammelt tankegods fra slik Forsvaret var før. Fra 1990-tallet ble forsvaret flatere organisert, og fremstår nå som mer lyttende og inkluderende. Jeg er nok ikke autoritær, men jeg kan være direkte og tydelig.

– Du har tidligere uttalt at du er et følelsesmenneske. Hvordan merker dine ansatte det?

– Jeg tror de ser det på meg. Jeg bryr meg om de ansatte og kan godt felle en tåre blant dem. Samtidig er det nok enklere for en sjef å bry seg om sine medarbeidere enn motsatt. Som sjef kan man sitte litt alene på toppen.

Jeg bryr meg om de ansatte og kan godt felle en tåre blant dem

– Det kryr av frivillige under turneringen. Hvordan får du alle til å dra i samme retning?

– Kommunikasjon er stikkord. Vi samler, motiverer og informerer. Og vi ser på mannskapet som et lag, som sammen skal levere opplevelser til barn og unge som varer evig. Kjernen i Norway Cup jobber året rundt blant annet med å utvikle dugnadslaget.

– Er det viktig å ha høyt nivå i turneringen eller lager dere primært en fotballfest?

– Jeg er først og fremst opptatt av at alle barn og unge som har lyst, skal få lov til å bli med. Jeg vet jo at mange lag kommer hit og tenker at de skal vinne, men som fort møter motstand og erfarer at det viktigste tross alt er kameratskap, inkludering og glede.

– Bekymrer du deg for sikkerheten under Norway Cup?

– Jeg går ikke rundt og er redd for terror, men vi må selvsagt forholde oss til trusler som eksisterer i samfunnet. Så vi gjør alt vi kan for å sørge for en trygg arena. Jeg vil påstå at Norway Cup og Ekebergsletta er et av de tryggeste stedene å ferdes i uke 31.(Vilkår)