– Du er norgessjef i verdens største hodejegerselskap og jobben handler om å jakte etter de dyktigste folkene. Er det vanskelig å finne dem?

– Ja, det kan være vanskelig å finne en god match i et begrenset talentmarked der kunden har høye krav og forventninger. Vi leter gjerne etter kandidater som har både relevant kompetanse og erfaring, og som har en egnet personlighet og lederstil, og slik fortsetter vi å snevre oss inn. Det er ikke altfor mange topplederkandidater i Norge, så vi er avhengig av at de som er dyktige er med i gamet, og der skulle vi gjerne hatt flere kvinner. All forskning viser at mangfold gir økt verdiskaping, og kvinner har i mange tilfeller bedre forutsetninger for å lykkes i lederroller enn menn.

– Sier du at kvinner er bedre ledere enn menn?

– Ikke kategorisk, men det er gjort målinger som viser at kvinner gjerne er mer verdistyrt og langsiktige enn menn i sitt lederskap. Jeg synes det er leit å observere at mange kvinner prioriterer bort viktig formativ erfaring tidlig i karrieren. Da sikrer de seg ikke nok erfaring til å komme i posisjon til topplederjobber og spiller seg selv ut på sidelinjen. Dermed får menn et forsprang karrieremessig.

– I de siste ukers medieoppslag om lav kvinneandel i Schibsted-toppen, hvor du selv har vært ansatt, kommer det frem at kvinner opplever at det er vanskelig å komme i posisjon selv om de har nødvendig kompetanse og erfaring. Hva tenker du om det?

– Det er en forsvinnende liten andel børsnoterte selskaper i Norge med kvinnelig toppleder, så Schibsted er nok ikke verre enn de fleste andre. Det er gjort globale studier som viser at kvinner motiveres av andre ting enn menn, og derfor handler det om vilje fra flere hold for å lykkes med å snu trenden. Kvinner må ville ta på seg krevende lederoppgaver, helst tidlig i karrieren, og de må kaste fra seg frykten og unngå perfeksjonistfellen. Det andre er naturligvis at selskapene må ha en seriøs vilje til å få kvinner inn i ledelsen og legge til rette for det.

– Og hvordan legges det til rette på best mulig måte?

– Gode mentorordninger kan være et effektivt virkemiddel for å bevisstgjøre og lokke flere kvinner inn i lederroller tidligere i karrieren. Det er et paradoks at mange kvinner ikke vet at de har et stort ledelsespotensial i et arbeidsliv som trenger mer av dem. Dersom vi går glipp av for mange talentfulle kvinner, vil norsk næringsliv lide.

– Du har selv bred erfaring fra ulike bransjer i næringslivet, hva har det betydd for din karriere?

– Veldig mye! Jo mer formativ erfaring man har, jo bedre forutsetninger har man for å lykkes i en arbeidshverdag som blir mer og mer tvetydig og kompleks. For oss som skal bistå kunder i ulike bransjer og med ulike behov og drivere, er det verdifullt å ha erfaring fra ulike roller og sektorer, det gir en bedre forutsetninger for å forstå kundenes behov.

– I hvilke situasjoner er det dagens toppledere gjør mest feil?

– Åh, det finnes ikke noe enkelt svar, men det henger nok ofte sammen med mangel på innsikt og god dømmekraft. Hvis en leder ikke har god nok forståelse for landskapet det skal manøvreres i, og i tillegg mangler selvinnsikt hva gjelder organisasjonen man leder og en selv, er det fort å trå feil.

– Hva er det i ditt eget lederskap som du synes er vanskeligst å håndtere?

– At jeg er en evig tidsoptimist! Vi er en del av et amerikansk konsulentselskap og det kan være krevende å balansere forventningene fra både eiere, styret, ansatte, kandidater og kunder. Det er ikke noe hyggelig hvis det oppstår situasjoner hvor kunder ikke er fornøyde eller man føler at man ikke klarer å gjøre alt skikkelig. Jeg prøver å unngå slike situasjoner ved å sørge for tydelig forventningsstyring og god dialog. Jeg skulle gjerne brukt mer tid på selve lederjobben, den kommer dessverre litt i andre rekke når kunden kommer først.(Vilkår)

Meyers advokat med kraftige utfall mot media
Dag Steinfeld, advokaten til SSB sjef Christine Meyer, kom med krass kritikk av media etter pressekonferansen hos byrået fredag. Bakgrunnen for kritikken var de mange oppslagene torsdag om at Meyer kom til å gå av fredag. Det viste seg ikke å stemme.
03:29
Publisert: