Omsetningen faller, og resultatet ble bortimot halvert i første kvartal. Hovedårsaken er lakseprisene.

- Prisnivået for atlantisk laks i inneværende år har til nå vært vesentlig lavere enn for samme periode i fjor, men noe høyere enn fjerde kvartal 2007. Konsernet forventer en positiv utvikling i prisene fremover sammenlignet med første kvartal 2008. Dette sammenholdt med bedret produktivitet gir grunnlagfor positiv resultatutvikling for resten av året, skriver Lerøy i kvartalsrapporten.

Lerøy-konsernets driftsmargin før verdijustering av biomasse ble i kvartalet 5,2 prosent mot sammenlignbart 8,4 prosent i samme periode ifjor.