(Korrigert versjon, første gang sendt 01.25)

Active ISP var under internettboomen priset til 2,5 milliarder kroner og var et av de aller mest profilerte selskapene før internett-boblen sprakk. Men selskapet hadde aldri orden med faktureringsrutinene sine.

Kundene strømmet til selskapet i titusenvis for å få registrert domener. Men Active ISP hadde ikke regnskapssystemer som greide å skille mellom kundene som ikke betalte og kundene som falt bort. Den typiske kunde i Active handlet for mellom 500 og 1000 kroner. Frafallene og tapene var store, men dette kom aldri frem i kvartalstallene som selskapet rapporterte.

Active ISP har de to siste årene omsatt for rundt 170 millioner kroner, og har i perioden et samlet underskudd på 450 millioner kroner.

Rot
Rotet startet i 2000 da Active ISP opplevde en eksplosiv kundevekst. "På bakgrunn av revisjonen for 2000 er det foretatt betydelige avsetninger til dekning av tap på kundefordringer", heter det i årsberetningen. Avsetningen var på 15,4 millioner kroner, av en omsetning på cirka 70 millioner. Da hadde selskapet gått ut med kvartalstall i pressen gjennom hele året – uten å ta høyde for disse tapene.

I løpet av 2001 tårnet problemene seg opp for Active ISP. Larsen måtte si opp ansatte, aksjonærer flyktet i takt med at aksjekursen kollapset og snart var Larsens tid i selskapet over. Han solgte en betydelig aksjepost til den omstridte nederlandske forretningskvinnen Nina Brink som dermed ble største aksjonær.

Da nytt styre med David Chartier i spissen inntok Active ISP ifjor høst, ble det møtt av et omfattende regnskapsrot.

Dårlige rutiner
Både det nye styret og revisor påpeker i årsberetningen for 2001 dårlige rutiner og rapportering av feilaktige kvartalstall.

"... avsluttede kundeforhold (ble) feilaktig fakturert. Denne faktureringen er i kvartalsrapportene for 2001 presentert som omsetning, mens det er tatt høyde for forventet tap i form av avsetninger for tap på krav. For å gi et mer korrekt bilde av selskapets aktivitet og finansielle stilling er det i årsregnskapet foretatt en endring i klassifisering av inntekter idet forventet tap knyttet til feilaktig refakturering nå presenteres som reduksjon i omsetning. Tidligere presenterte kvartalstall i 2001 vil påvirkes av disse reklassifiseringer."

Jan Storehaug var styreformann i Active ISP frem til mars 2001. Konfrontert med opplysningene i årsrapporten for 2001 svarer han:

- Jeg sitter ikke i styret, så det får du ta opp med dagens styre.

- Men du var styreformann til mars 2001, og forholdene som omtales gjaldt i perioden da du var styreformann?

- Det kjenner jeg ikke til, sier Storehaug.

Christer Tønnessen var en av gründerne av Active ISP. Nå er han på vei ut.

- Jeg kjenner til at det har vært diskusjoner rundt regnskapene, men jeg kjenner ikke direkte til at de har vært oppblåste. Du kan jo si at optimismen var litt større for et par år siden, sier Tønnessen.

- Feilinformert
- Ikke all informasjon var så bra som den kunne ha vært. Men jeg avviser at tallene har vært blåst opp, sier konsernsjef David Chartier. Han tok over selskapet etter at gründeren Rolf Larsen forsvant.

Nå har Active ISP sluttet å offentliggjøre kvartalstall.

- Vi legger om webben vår, sier Chartier nå. I mars uttalte han til Dagens Næringsliv:

- Vi har ikke informasjonsplikt. Vi har bestemt oss for å bruke tid på andre ting som haster mer enn å få ut regnskaper veldig fort.

- Vi fikk direkte feilinformasjon fra ledelsen, påstår Hans Eirik Olav. Han er den kjente investoren Aleksander Viks mann i Norge og satt i styret for Active ISP. Ifølge Olav ble de presset ut av styret fordi de ble for brysomme. Olav sier at han ikke har nok informasjon om den nye ledelsen i selskapet til å uttale seg om alt nå er i orden.

- Active ISP var preget av rask vekst. Gründerne var flinke til å skape, og kanskje ikke så flinke med rutinene, sier Chartier.

- Det var dårlig ledelse over en lang periode. De fikk for mange penger mellom hendene på for kort tid, mener Olav.

I dag har Active ISP en markedsverdi på 56 millioner kroner.

På børs med nytt selskap
Mens aksjonærene så at pengene rant ut mellom hendene fikk Rolf Indseth Larsen med seg 3,5 millioner kroner da han sluttet i Active ISP. Larsen hadde i 2000 en inntekt på 2,2 millioner og en skattelignet formue på 46,6 millioner kroner.

For Larsen var drømmen å få Active ISP på børsen. Nå har Larsen fått med seg medgründerne fra Active ISP samt tidligere styreformann Jan Storehaug til å satse på selskapet Netconnect.

Active ISP ble startet av en utbrytergruppe fra Telia. Rolf Indseth Larsen og Jarle Ødegaard – som nå har skiftet etternavn til Ørnebo, er ute av selskapet. Christer Tønnessen er fortsatt ansatt i Active ISP, men skal snart slutte.

- Jeg er blitt enig med selskapet om et sluttoppgjør, for å si det sånn, sier Tønnessen.

Overtar gullselskap
Både Tønnessen og Ørnebo er blant dem som har investert i Netconnect som prøver å komme seg på børs. Selskapet leverer telefon og datakonferansesystemer.

Strategien for Netconnect er å overta Ecuanor som allerede er børsnotert. Ecuanor har hittil konsentrert seg om å lete etter gull, men har større tro på at it representerer fremtiden.

Blant selskapene som er involvert i dette børsfremstøtet er web-publiseringsselskapet waspX, der Larsen er styreformann. Også dette selskapet har fått revisoranmerkning fordi selskapet ikke har behandlet skattetrekksmidler i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven. Revisor stiller også spørsmål om usikkerhet ved videre drift.

Dun&Bradstreet gir heller ikke gode kredittvurderinger av de selskaper der Indseth Larsen er involvert. Kredittvurderingsselskapet mener waspX kan gis kreditt mot sikkerhet, mens det fraråder å gi kreditt til Netconnect. Derimot har enkeltmannsforetaket Webshop som er eid av Rolf Larsen veldig god kredittverdighet.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.