– Jeg slår bare fast at det at interesser og ferdigheter er forskjellige mellom kvinner og menn, blant annet skyldes biologiske årsaker og at disse forskjellene kanskje forklarer hvorfor vi ikke ser like mange kvinner i it-jobber og lederroller, heter det i dokumentet som er komponert av en anonym, mannlig programvareingeniør.

Dokumentet, på omkring 3000 ord, har gått viralt i USA der det er stemplet som sexistisk og har blåst nytt liv i debatten om mangel på mangfold it-bransjen.

Ifølge forfatteren har menn forutsetninger som gjør dem til bedre dataprogrammerere. Kvinner, derimot, «har mer åpenhet for følelser og kunstneriske områder fremfor ideer».

I etterkant av lekkasjen har Googles visedirektør for mangfold, Danielle Brown, sendt ut en epost til alle ansatte angående dokumentet.

– Dette er ikke et synspunkt som jeg eller dette selskapet støtter, fremmer eller oppfordrer til. Vi er enige om at mangfold og inkludering er kritisk for vår suksess som selskap, og vi kommer til å fortsette å stå for det.

Det er ikke kjent om dokumentet får konsekvenser for forfatterens jobb.

For tiden er 69 prosent av Googles ansatte menn, mens andelen menn i it-relaterte stillinger i bedriften ligger på 80 prosent. Hos Apple er 70 prosent av de ansatte menn.(Vilkår)

Syr egen kjole til slottsmiddag
For å få avbrekk fra stortingsproposisjoner syr avtroppende stortingsrepresentant Karianne Tung (Ap) sine egne klær til hverdag og fest.
01:56
Publisert: