EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent innføringen av nullmoms for elektroniske nyhetstjenester i Norge.

– Den nye ordningen fjerner det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier. Den gjør det enklere for små og store mediehus å selge digitalt innhold uten å være hindret av avgiftssystemet. Dette vil styrke utviklingen av elektroniske nyhetsmedier til glede for norske forbrukere, sier ESA-president Sven Erik Svedman i en pressemelding fra ESA.

Fagpressen holdes utenfor, og mener innretningen på momsfritaket - Det er rett og slett ganske umoderne .

ESA kontrollerer blant annet at norske myndigheter overholder statsstøttereglene i EØS-avtalen.

Avgiftsfritak som kun kommer privatpersoner til gode, rammes ikke av statsstøttereglene. Derimot kan innføringen av nullmoms innebære at myndighetene indirekte gir statsstøtte til mediebedriftene som selger digitale nyheter. ESA har konkludert med at slik støtte vil være i tråd med statsstøttereglene ettersom den fremmer mediemangfold i fellesskapets interesse.

Nullmomsen vil også gjelde for utenlandske aktører som oppfyller kravene til fritak.

ESAs godkjenning gjelder frem til 1. mars 2022.

Glede i Finans- og kulturdepartementet

Finansminister Siv Jensen (FrP) sier i en pressemelding at hun er glad for at ESA har godkjent at vi kan likebehandle nyheter på papir og i elektronisk form.

- Det tas sikte på at fritaket trer i kraft 1. mars 2016.Fritaket vil dermed gjelde alle nyheter som omsettes mot brukerbetaling, både på papir, pc, mobile enheter, radio og tv. Lik avgiftsmessig behandling uavhengig av teknologi fremmer nyhetsformidling og samfunnsdebatt, sier Siv Jensen.

Også kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) synes dette er en stor dag for norske medier og mediebrukere.

- Dette vil gi mer innovasjon og er en styrking av nye forretningsmodeller i norsk mediebransje, sier Helleland ifølge pressemeldingen.

-Nyhetsmedier spiller en uvurderlig rolle for demokratiet og samfunnsdebatten, og bør ha nullmoms uavhengig av hvilken teknologi som brukes for å formidle innholdet.  Det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier har i en årrekke vært et vesentlig hinder for innovasjon og omstilling i mediebransjen. Jeg er derfor stolt av at Norge nå blir første land i Europa som innfører et avgiftsfritak for elektroniske nyhetsmedier, sier Helleland.

Fritaket for elektroniske nyhetstjenester skal i størst mulig grad avgrenses som dagens fritak for papiraviser. Dermed vil det gjelde tjenester som inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff og som er rettet mot allmenheten.

Nyhetstjenester som i hovedsak gjelder kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse eller bransje, vil ikke være fritatt, heter det i meldingen fra Finansdepartementet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.