– Hva var det viktigste du lærte i studietiden?

– Det som er fascinerende med medisinstudiet er at du ikke bare lærer om sykdommer og hvordan et menneske er bygget. Jeg lærte også mye om samfunnet og samspillet mellom mennesker, og om hvordan denne kunnskapen er helt nødvendig for å forstå helse og sykdom.

– Hvilket råd har du til årets nye studenter?

– Å raskest mulig prøve å skape et faglig og sosialt nettverk av medstudenter. Det nettverket jeg hadde i studietiden, har jeg fortsatt stor glede av. Jeg vil også råde dem til å engasjere seg utenfor studiene. Jeg var aktiv i foreningsvirksomhet, til og med i et studentkor. Når jeg ser meg tilbake, står studietiden frem som den mest spennende perioden i mitt liv. Det gjelder å utnytte hver time.

– Ville du studert det samme igjen?

– Ja, jeg ville valgt medisin, definitivt, men jeg ville studert språk ved siden av. Jeg har alltid hatt lyst til å gå dypere inn i fransk språk og kultur. Det er kanskje ikke for sent.

– Hva har du lært i arbeidslivet som studiene ikke kunne gi deg?

– Å formidle, snakke i forsamlinger og skrive debattinnlegg. I min tid som student var det fint lite vi lærte om formidling. Mye av min jobb i dag er å tale, presentere og formidle. Det jeg har lært meg om dette, har jeg lært i arbeidslivet.

– Er det for mange studenter?

– Det kan aldri bli for mange studenter eller for mye kunnskap. Salvanes-rapporten sier at det lønner seg å gå på universitetet – at norsk ungdom gjør et rasjonelt og godt valg ved å studere. Utdannelse er ingen forberedelse til livet – det er selve livet («Education is not preparation for life; education is life itself». John Dewey)

– Hadde du noengang i studietiden trodd du skulle bli rektor?

– Nei, aldri i verden. Rektor hadde jeg knapt hørt om. Han var en ytterst diffus figur, sett fra studentenes side. Jeg griper meg av og til i å tenke at det samme kan være tilfelle i dag. Ingen god tanke.

– Hvordan er universitetsutdannelsen annerledes i dag fra da du studerte?

– Universitetsutdannelsen i dag er mer internasjonal og tverrfaglig. Det er mer kritisk refleksjon, også på tvers av fagfelt. Dette setter en arbeidsgiver også pris på. At du kan samle kunnskap fra flere fagfelt og formidle det.

– Hva var det minst viktige du lærte i studietiden?

– Det var mange fag med for mye «facts». Fakta er lett å slå opp i dag. Utdannelsen bør heller se på de store sammenhengene – koblingen mellom fag. Hvis jeg hadde gått studiet opp igjen i dag, ville jeg satt pris på å bli mer utfordret. For eksempel tenke over hvordan vi kunne bli bedre til å organisere helsetjenesten og forebygge sykdom. Studentenes kreativitet og evne til nytenkning er en ressurs vi ikke er flinke nok til å benytte oss av.

– Hva skulle du ønske at du hadde lært i studietiden?

– Jeg skulle gjerne lært mer om de kompliserte sammenhengene mellom politikk, økonomi og helse, ikke minst i et globalt perspektiv. Ebola-epidemien illustrerer hvor viktig det er. Sykdom har jo ofte dypereliggende årsaker, i feilslått politikk og sosial ulikhet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.