Torvild Sveen har fulgt Liv Signe Navarsete tett siden hun ble valgt som partileder i 2008. Han deltok i interne arbeidsutvalgsmøter, sentralstyremøter og ute blant folk. I brevet til valgkomiteen 12. mars i år, som DN har fått tilgang til, beskriver han hvordan Navarsete nærmest fra første stund har sviktet som leder og unnlatt å fortelle sannheten om sentrale saker.

Her