- Det er altfor mange som ikke kjenner til reglene over hvor mye ferie man kan overføre fra år til år. Dette kan gå ut over den ansatte og den ansattes familie ettersom ferie ofte er noe som kommer flere i hustanden tilgode, sier administrerende direktør Siri Nilssen i Amesto Accounthouse.

Kun én av tre kjenner til reglene for hvor mange feriedager eller overtidstimer man kan overføre til neste år, viser en landsomfattende undersøkelse Norstat har utført for Amesto Accounthouse.

- I verste fall får man ikke tilbake oppspart overtid eller feriedager når 2015 blir til 2016, advarer Nilssen.

En av ti har opplevd feriekutt

En av ti spurte sier de har opplevd at arbeidsgiver kutter feriedager eller oppsparte timer ved overgangen til et nytt år.

- Dette indikerer også at det er et voldsomt press i flere bransjer, noe som gjør at grensene pushes. Ofte for langt. Spesielt i Oslo ser vi at så mange som én av syv sier de har opplevd å miste feriedager eller oppsparte timer som det var planlagt å ta med inn i det nye året. Dette kan skyldes et sterkt konkurransemiljø i flere konkurranseutsatte bransjer, med mange kommersielt fokuserte virksomheter, mener Nilssen.

Med en inntekt på en halv million kroner i året vil man tape hele 10.000 kroner bare på én ferieuke, sier Nilssen.

I gruppen under 30 år er det kun én av seks som kan feriereglene, ifølge undersøkelsen.

- Unge bør sette seg inn i reglene. Samtidig må virksomhetene sørge for å orientere de nyansatte på en bedre måte, mener Nilssen.

Risikerer ferie på uønsket tidspunkt

For å unngå å miste fritid, er det viktigste å vite hvilken ferieordning bedriften du er ansatt hos har, understreker Nilssen.

Ferieloven gir deg lovbestemt rett til 21 dager ferie - fire uker og én dag - hvert kalenderår, mens avtalefestet ferie utgjør ytterligere fire dager, altså fem uker.

- Med 21 dagers ferie kan man overføre 10 arbeidsdager til neste år, med 25 dagers ferie kan man overføre 14 arbeidsdager, sier Nilssen.

Assosiert partner Gunn Kristin Olimstad i advokatfirmaet DLA Piper påpeker at man ikke vil miste den lovbestemte ferien om man ikke har inngått avtale om å overføre ferie.

- Hvis det ikke er inngått avtale vil den ikke-avviklede ferien automatisk overføres til neste år, sier Olimstad.

Her er det viktig å være klar over at det er arbeidsgiver som bestemmer når denne ferien skal avvikles.

- Dersom partene ikke blir enige om tidspunktet for ferien, så man løper en risiko hvis man har mye ferie som bare automatisk blir overført til neste år. Da kan du få ferie på et tidspunkt du ikke ønsker å ta ferie, sier advokat Olimstad.

Det man kan risikere å miste er ferie utover den lovbestemte ferien og eventuell opparbeidede fleksitimer, ifølge Olimstad.

- Men dette avhenger av ordningene i bedriften. Det at én av ti opplever at de mister feriedager, kan skyldes at det er snakk om ferie utover den lovbestemte ferien, fleksitid eller manglende kunnskap hos arbeidsgiver og den ansatte rundt ferielovens bestemmelser, sier Olimstad.

Kan ikke ta ut lønn i stedet for ferie

I 2014 ble det slutt på at man kan ta ut ubenyttet ferie i form av lønn ved årsslutt. Det eneste tilfellet hvor man kan få denne ferien utbetalt som lønn, er hvis man har igjen ferie når man slutter i en jobb.

Har du vært i permisjon eller langtidssykemelding, og på den måten ikke har hatt mulighet til å avholde ferie, vil det likevel være mulig å overføre alt.

Nilssen råder arbeidsgivere til å ta en gjennomgang av gjenstående ferie for sine ansatte i  løpet av september hvert år, og på den måten lage en veloverveid plan for uttak av restferie før utgangen av året.

 

Tips til arbeidstaker:

  • Vær bevist på hvilken ferieordning din arbeidsgiver har
  • Sett deg inn i selskapets policy rundt avvikling og overføring av ferie
  • Få skriftlig bekreftelse på overføring av ferie
  • Ubrukte feriedager kan ikke utbetales, kun overføres

 

Tips til arbeidsgiver:

  • Husk at arbeidsgiver har styringsrett over bruk av feriedager
  • Husk å kommunisere tydelig til ansatte omkring policy. Slik som deadline for søknad om overføring av feriedager
  • Husk at avvik fra policy for én ansatt, vil skape presedens for alle

Kilde: Siri Nilssen, Amesto

Les også:
Slik tar du vare på økonomien din i 2016
Nordmenn planlegger dyre reiser også i 2016
Aksjene du bør eie neste år 
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.