Maktforhold avgjør lønnsveksten

Lønnstagernes makt er under press. Lønningene kan komme til å stige markert mindre enn lønnsevnen i noen år.

Publisert: Oppdatert:

I frontfagsmodellen er det i praksis lønnsevnen til industribedriftene som danner det viktigste premisset for den samlede lønnsveksten i Norge, skriver artikkelforfatterne. Her fra Hydro Aluminium på Karmøy.
I frontfagsmodellen er det i praksis lønnsevnen til industribedriftene som danner det viktigste premisset for den samlede lønnsveksten i Norge, skriver artikkelforfatterne. Her fra Hydro Aluminium på Karmøy. (Foto: Alf Ove Hansen)