– Flere jogger og løper, men det er litt færre som vil ha startnummer på brystet. Vi snakker med flere arrangører som sier det er blitt vanskeligere, sier Per Morten Hoff, leder mosjonsutvalget i Norges Friidrettsforbund.

Per Morten Hoff, leder for mosjonsutvalget i Norges Friidrettsforbund.
Per Morten Hoff, leder for mosjonsutvalget i Norges Friidrettsforbund. (Foto: Håkon Mosvold Larsen)

Ifølge terminlisten som mosjonsorganisasjonen Kondis holder oversikt over hvert år er det 1872 løp dette året i Norge. Da er også ukentlige løpskaruseller i hverdagene regnet med, men presset er stort på helgene. I høysesongen frem til starten av oktober vil det ifølge oversikten i snitt arrangeres åtte løp hver eneste dag.

– Jeg tror den totale deltagelsen holder seg stabil. Men det er blitt mange flere løp så det er blitt mange flere om benet. Det er den store forskjellen, sier Tim Bennett, president i Kondis.

Ifølge oversikten til Kondis er det nesten 500 flere løp å velge i enn for ti år siden, en økning på rundt 40 prosent.

Flere kollisjoner

Bennett ser at det er flere uheldige kollisjoner i løpet av sesongen. Blant annet gjelder det terrengløpene Furumomila, Ivar Formos minneløp og Nøkkelvann rundt, som tiltrekker seg samme type løpere.

– Det blir slik når det er så mange løp. Det blir for mange løp, sier Bennett som mener det kan være bra om det blir noen færre mosjonsløp i Norge.

Han får støtte fra Hoff, som også er løpsleder for Råskinnet, et av landets større terrengløp. Løpet, som arrangeres av idrettsklubben Ready, hadde en liten nedgang i fjor etter å ha vokst hvert år siden de startet opp på 90-tallet. Men det var fortsatt over 3500 deltagere totalt sett.

Råskinnet måtte i år utsettes grunnet sen snøsmelting. Her fra løpet i 2017.
Råskinnet måtte i år utsettes grunnet sen snøsmelting. Her fra løpet i 2017. (Foto: Heming Leira/Kondis)

– Vi har sett at det har skjedd noe med løpsarrangement og at det er blitt noe tyngre. Det er nok generelt litt nedgang, men det har jo blitt langt flere løp og det når litt metningspunktet, sier Hoff, som påpeker at inntektene fra løp er kjærkomne for idrettslag som må hente inntekter til barne- og ungdomsidretten i klubben.

Han mener at idrettsklubber også kan bli flinkere til å tenke nytt og kreativt.

Global trend

Friidrettsforbundet opplyser at de årlig selger 4500–5000 helårslisenser og i overkant av 160.000 engangslisenser hvert år. De har registrert en økning siden lisensordningen ble innført i 2014, men den er i ferd med å flate ut. Imidlertid gjelder lisensordningen for de mosjonsløpene som arrangeres av klubber med medlemskap i Norges Friidrettsforbund. For øvrig står private aktører bak rundt 20 prosent av mosjonsløpene.

– Jeg tror det er en moderat økning av løpere som er i ferd med å flate ut. Da kurven for mosjonsløp fortsetter oppover så blir det nærmest kannibalisme av hverandre. Men man finner både løp som sier det er helt forferdelig og nyetablerte løp som gjør det veldig bra, sier Fredrik Samuelsen, markedssjef i Norges Friidrettsforbund.

Under et internasjonalt seminar i Frankfurt sist høst der han var til stede, ble det fortalt om samme trend internasjonalt.

– Trenden i verden viser at løpebølgen fortsatt er her. Men antall løpere er i ferd med å stagnere, samtidig som antall løp går til himmels, sier Samuelsen som mener det er bekymringsfullt dersom løp arrangert av idrettsklubber, som gir inntekter til barne- og ungdomsidretten, må legges ned på grunn av konkurransen fra private aktører.

Samuelsen mener likevel forbundet har god dialog med private aktører og påpeker at flere av disse også er viktige for løpsinteressen i landet. Men han tror de neppe ville arrangert løp om det ikke var særlig lønnsomt.

-Vi har masse å lære av dem og de er positive på løpeinteressen. Men det kan være en utfordring, sier Samuelsen.

Ultravekst

Eco Trail, er et løp med distanser på 10–80 kilometer i Oslo i slutten av mai, drives som en franchise fra et internasjonalt selskap, som arrangerer ni løp i ulike europeiske byer. Løpet, som fremmer et miljøvennlig arrangement, koster rundt en million kroner å arrangere og arrangøren opplyser at resultatet går cirka i null. De ligger an til samme påmelding som i fjor, da de hadde rundt 3000 deltagere. Løpsleder Marit Karlsen mener det er rart at de er eneste arrangør med miljøfokus i Norge og at Idretts-Norge er litt bakstreversk.

– Løpsarrangører er kanskje ikke så flinke til å tenke utenfor boksen og lage nye arrangementer med en annen type identitet. Vi er ikke så opptatt av kroppsfokus, men at opplevelse og natur fyller løpsdagen, sier Karlsen, som påpeker at de ønsker å få til et samarbeid med en klubb og har satt av penger til dette.

Eco Trail er landets største løp i en sjanger som har vist sterk vekst i Norge de siste årene. Ultraløp i terrenget har fått et oppsving, som gjør at deltagerantallet i ultraløp nå nærmer seg det totale deltagerantallet i maraton i Norge, påpeker Olav Engen. Han er arrangør av Romeriksåsen på langs og sitter i ultraløputvalget til friidrettsforbundet.

– Det vil nok fortsatt vokse. Når såpass mange løp er fullbooket har flere lyst til å arrangere. På Romeriksåsen på langs er for eksempel 80 prosent lokale deltagere, sier Engen og peker på at det totale deltagerantallet i fjor på ultraløp var 3600. Flere av de mest populære løpene, som har et begrenset antall plasser, er utsolgt flere måneder i forveien.(Vilkår)