I alt reiste 1.963.630 passasjerer til og fra Torp Sandefjord lufthavn i fjor. Året før var passasjertallet 1.455.375 passasjerer.

Innenrikstrafikken falt med 2,7 prosent, som følge av nedgang i reisevirksomhet knyttet til olje- og gassnæringen.

Veksten tilskrives dermed utenlandstrafikken hvor både Spania, Øst-Europa og storbyene Amsterdam, London og København er viktige destinasjoner.

Administrerende direktør Gisle Skansen ser tilbake på et godt år ved Torp Sandefjord lufthavn.

– Nå sikter vi mot å passere 2 millioner passasjerer i 2018 for første gang i lufthavnens historie, og vi oppfordrer naturligvis alle som bor i regionen til å velge Torp neste gang de skal ut å reise, sier administrerende direktør Gisle Skansen ved flyplassen.

Til sammenligning hadde Oslo lufthavn nesten 26 millioner passasjerer i 2016 og alle flyplassene i landet hadde vel 50 millioner passasjerer samme år.(Vilkår)