I en børsmelding torsdag morgen kommer kriserammede SAS med en oppdatering rundt konsekvensene av pilotstreiken som nå har vart i en drøy uke.

Per 14. juli har streiken sørget for 2550 kansellerte flyvninger, og berørt over 270.000 passasjerer.

SAS anslår at streiken koster flyselskapet inntil 130 millioner svenske kroner per dag, og at den totale kostnaden så langt er på mellom én og 1,3 milliarder svenske kroner.

– Streiken vil ha en alvorlig påvirkning på mulighetene til å gjennomføre SAS Forward. Vi må komme til enighet og få en slutt på streiken med det samme. Det vil kreve at vi finner løsninger med alle parter som har uttrykket et ønske om å støtte SAS, sier konsernsjef Anko van der Werff i meldingen.

Det var i forrige uke, etter vel en uke med forhandlinger mellom SAS og fire pilotforeninger, at meglingen ble brutt uten enighet om en ny tariffavtale. 900 piloter ble tatt ut i streik.

Det er drøyt tre år siden forrige gang pilotene streiket. Den gangen rapporterte SAS om et tap på 650 millioner svenske kroner etter en streik på seks dager.

Torsdag morgen stiger SAS-aksjen over fire prosent på Oslo Børs, og omsettes for om lag 0,6 kroner.

Kan bli nødt til å «radikalt» nedskalere

Som tidligere kommunisert har selskapet nødvendig likviditet til å oppfylle kortsiktige forpliktelser uten behov for frisk kapital. Men i torsdagens melding blir det samtidig understreket at en langvarig streik vil føre til at kontantbeholdningen raskt kan gå tom.

SAS gjentar også at det fortsatt er i «fremskredne samtaler» med potensielle långivere om brolån på til sammen rundt syv milliarder svenske kroner.

Disse långiverne har gjort det klart at eventuell innskyting av frisk kapital vil forutsette at selskapet makter å demonstrere en vei til kostnadskutt på 7,5 milliarder svenske kroner, som er en sentral del av restruktureringsplanen SAS Forward.

Det blir samtidig varslet at en fortsettelse av streiken kan sette en mulig innsprøytning av friske penger i fare.

«Dersom pilotstreiken fortsetter kan selskapet komme til å måtte vurdere tvangssalg av verdifulle, strategiske eiendeler, i tillegg til en radikal nedskalering av virksomheten. Hvis dette blir et faktum vil det bli vanskelig for SAS å gjenoppbygge til den samme størrelsen», heter det i meldingen.

– Streiken setter konkursbeskyttelsesprosessen og dermed selskapets overlevelse på spill, sier konsernsjef van der Werff.

Øke presset

Sydbank-analytiker Jacob Pedersen, som følger SAS tett, har tidligere uttalt at det er umulig å si om SAS får brolånet på plass mens streiken pågår.

Jacob Pedersen i Sydbank.
Jacob Pedersen i Sydbank. (Foto: Sydbank)

Han har tidligere anslått at streiken i verste fall kan komme til å koste opp mot halvparten av SAS' kontantbeholdning på åtte milliarder svenske kroner, i løpet av de fire til fem første ukene etter streikevarselet.

Det er nå knappe tre uker siden.

– Dagens melding indikerer helt klart hvor kritisk situasjonen er, sier Pedersen til DN, og legger til:

– Alt som kommer både fra ledelsen i SAS, men også fra pilotene, kan ses på som en del av forhandlingene.

Carl Frederick Bjerke i Arctic Securities leser meldingen som SAS' forsøk på å adressere spekulasjoner rundt hvordan streiken vil påvirke den kommende restruktureringen av selskapet.

Han føler seg sikker på hvorfor flyselskapet sender ut denne meldingen akkurat i dag.

– Meldingen er nok et forsøk på å øke presset på pilotene for å komme selskapet i møte, sier Bjerke.

Analytikeren mener det er vanskelig å skulle tallfeste tapene i krone og øre når det kommer til omdømmesmellen SAS får som følge av streiken. Han understreker at bookingene for resten av sommeren er en effekt som ikke skal undervurderes, og påpeker at det er betydelig færre som bestiller flybilletter hos SAS nå enn bare for en måned siden.

– Vi tror at SAS er veldig motiverte for å finne en løsning så fort som mulig, samtidig er selskapet avhengige av å kunne vise til betydelige innsparinger i en eventuell avtale.

Carl Frederick Bjerke i Arctic Securities.
Carl Frederick Bjerke i Arctic Securities. (Foto: Sebastian S. Bjerkvik)

Meglingen fortsetter

Torsdag møtes pilotene og SAS til megling igjen i Näringslivets Hus i Stockholm. Meglingen ble gjenopptatt onsdag. Det var første gang partene møttes til forhandlinger etter at pilotene gikk ut i streik mandag i forrige uke.

Jan Levi Skogvang, leder for SAS-pilotene i Parat sier på vei inn at han alltid er optimist.

– En løsning er vel at i positiv forstand at streiken er over, i negativ forstand er det fortsatt streik. Det er bare to muligheter, sa han til DN.

Forhandlingene skal etter planen starte klokken 9 torsdag morgen. Onsdag varte meglingen fra klokken 10 til rundt klokken 19.30.

Riksmegler Mats W. Ruland sa onsdag kveld at det var en grunn til at partene møtes igjen torsdag.

– Alle jobber så hardt de kan for å finne en løsning. Jeg er alltid optimist, det er mulig å løse det her, men vi får se om partene er innstilt på å streike seg nok til at vi klarer å komme sier han på vei inn til meglingen torsdag.

Brenner opp koronastøtte

Pengene som SAS nå trekker fra er penger som i praksis ble gitt til flyselskapet som skattefinansiert nødhjelp under koronakrisen. Den gang gikk de to hovedeierne Sverige og Danmark inn med åtte milliarder svenske kroner i form av hybridkapital, i tillegg til fire milliarder svenske kroner i frisk egenkapital.

Også Norge gikk under pandemien inn med 1,5 milliarder kroner i koronastøtte.

Siden har den «rene» egenkapitalen gått tapt, og består heretter bare av hybridkapitalen, med kvartalsvise rentebetalinger. Analytikere har nylig pekt på at også den bokførte egenkapitalen er i ferd med å viskes ut grunnet streiken.

SAS sier det trengs effektiviseringer hos pilotkorpset på 800 millioner svenske kroner årlig som del av redningsplanen SAS Forward. I neste omgang er målet å få inn private investorer som nye hovedeiere.

Som kjent har den danske stat gjort det klart at den vil ettergi flere milliarder kroner i gjeld i SAS, og åpnet også for å øke eierandelen i flyselskapet.

Sverige har på sin side utelukket å fortsette som storeier, men sa at de var villig til å konvertere utestående gjeld til aksjer. Den norske stat, ved Nærings- og fiskeridepartementet, har på sin side hyret meglerhuset ABG Sundal Collier for å utforske de finansielle mulighetene i SAS. Den norske stat eier ikke SAS-aksjer, men har lånt ut 1,5 milliarder kroner under koronapandemien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.