Lokale reiselivsaktører kjemper for å unngå at den minst trafikkerte lufthavnen av Avinors 46 flyplasser, Fagernes lufthavn Leirin, blir lagt ned. I spissen for redningsaksjonen står medeier i Beitostølen Resort, Atle Hovi.

– I motsetning til mange andre flyplasser i Norge som sender folk ut av landet på charter, skal lufthavnen på Fagernes frakte utenlandske turister til Norge med charter, sier Hovi.

Stortinget vedtok i 2015 at private aktører må overta flyplassen i Valdres dersom den ikke legges ned innen 1. januar 2019. Samferdselsdepartementet stiller flere krav til initiativtagerne for at de kan overta driften av Leirin.

Hovis mål er å få utenlandske turister til Valdres med fly. Det er spesielt kinesere som skal lokkes til regionen.

– Klimautfordringene gjør at Norge vil være en av få europeiske destinasjoner med snøgaranti, sier Atle Hovi.
– Klimautfordringene gjør at Norge vil være en av få europeiske destinasjoner med snøgaranti, sier Atle Hovi. (Foto: Robert Eik)

– Vi har det siste halve året jobbet intenst med det kinesiske markedet og signert kontrakter som til sammen gir oss en økning i antall gjester i de kommende årene, sier Hovi.

Avinors tapssluk

Fagernes lufthavn, Leirin, sliter økonomisk. Flyplassen går med store tap og hadde i 2017 kun 1818 flypassasjerer.

Mer enn fire prosents økning i flytrafikken i 2017

I 2016 hadde flyplassen 1,5 millioner i driftsinntekter og oppnådde et driftsunderskudd på minus 12,5 millioner kroner.

Hovi har sammen med flere reiselivsbedrifter lagt frem en plan overfor Samferdselsdepartementet både muntlig og skriftlig hvordan de ønsker at en driftsovertagelse av flyplassen skal skje.

– Vårt mål er ikke å eie flyplassen, men sikre at flyene kan lande der, sier Hovi.

«Midt i naturen»

I brevet til Samferdselsdepartementet understrekes det at nettverket har testet ideen om å bruke flyplassen som internasjonal charterflyplass i europeiske og asiatiske markeder og fått positive tilbakemeldinger.

«Å lande midt i naturen – tett på opplevelsene og unngå tidsbruk og kostnader på transfer fra Gardermoen er argumenter som blir brukt i favør av Fagernes lufthavn, Leirin», heter det i brevet.

– Vi har etablert en klynge i Valdres og i Hallingdal som består av 20 bedrifter med til sammen 5000 senger, aktiviteter og transporttilbud. Det er en god investering å få chartergjester til å bo syv døgn i området. De legger igjen mye penger, sier Hovi.

Spleiselag

Initiativtagerne mener antall internasjonale charterfly som vil lande på Fagernes lufthavn skal øke fra 30 fly i 2019 til 305 fly i 2027. De beregner rundt 150 passasjerer per fly.

«Mellom 305 og 320 charterfly årlig gir balanse i driften. For å komme dit har vi behov for offentlig tilskudd», understrekes det i brevet.

For å kunne drive flyplassen ber Hovi i brevet om et spleiselag med staten.

– Vi klarer ikke drive flyplassen selv de første årene, sier Hovi.

I brevet foreslås det at private aktører skal bidra med drift til flyplassen perioden 2019 til 2027 på 46,4 millioner kroner.

«Over samme periode ber vi om et statlig tilskudd på 36,5 millioner kroner», heter det i brevet.

Stengt flyplass vil true skiturismen

Stiller krav

Torsdag svarte Samferdselsdepartementet i et brev at det må etableres en lokal organisatorisk eller juridisk enhet med intensjon om å overta lufthavnen.

«Departementet kan ikke vurdere en forespørsel om tilskudd før en slik enhet er etablert og før prosessen rundt overtagelsen er godt i gang», heter det i svarbrevet.

I brevet understrekes det at det heller ikke foreligger noen avtale for at lokalt næringsliv skal dekke halvparten av Avinors kostnader i 2018.

«Dette var en forutsetning for Stortingets vedtak om Avinors drift av Fagernes som ren charterlufthavn i en treårig overgangsperiode», heter det i brevet.

Hovi understreker at initiativtagerne må diskutere svarbrevet fra departementet.

– Dette må tas internt i gruppen først. Spørsmålet er om vi tør å etablere et selskap som må betale halvparten av lufthavnens kostnader i 2018 hvor vår andel blir på rundt fire millioner kroner. Og det uten å vite om vi får statlig tilskudd for videre drift eller ikke, sier Hovi.(Vilkår)

Vestkantforeldre kjøper seg gjerne ut av tidsklemmen
Barnehageforeldrene på Oslo Vest mener det ikke er tabubelagt å kjøpe seg hjelp i hjemmet hvis tiden ikke strekker til.
01:57
Publisert: