Avinor, Norges største eier av flyplasser, fikk er underskudd etter skatt på 406 millioner kroner i andre kvartal, mot et overskudd på 183 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsinntektene var på tre milliarder kroner i kvartalet, et fall på 1,4 prosent fra i fjor.

Omsetningsfallet skyldes i hovedsak mindre trafikk fra sesongeffekter knyttet til påsken som falt i andre kvartal 2019 i tillegg til effekten av streiken blant SAS-pilotene i april/mai.

Satt av nær en milliard til mulig miljøopprydding

Avinor har også satt av 871 millioner kroner i andre kvartal til eventuelle fremtidige opprydningskostnader knyttet til miljøforurensninger ved Avinors gamle brannøvingsfelt.

Bakgrunnen er at Avinor tidligere brukte brannskum med ulike såkalte per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS) ved brannøvingsfeltene. Bruken av dette stoffet ble etterhvert strengt regulert og i 2012 ble all bruk av PFAS avsluttet.

Miljødirektoratet har gitt Avinor et pålegg om en samlet kartlegging og vurdering av miljøavgifter ved disse brannøvingsfeltene, derav avsetningene.

«Det foreligger ikke endelig vedtak fra Miljødirektoratet om omfang av oppryddingen, hvilke tiltaksmetoder som skal benyttes, samt tidsfrister for dette», skriver Avinor.

«Lavere enn interne mål»

I kvartalsrapporten fremkommer det at flytrafikken ved Avinors flyplasser også ble påvirket av tilpasninger i produksjonskapasiteten til flyselskapene, samt utfordringer ved at Boeing sine 737 Max er satt ut av produksjon.

Siste 12 måneder utgjorde gjennomsnittlig regularitet og punktlighet henholdsvis 97 prosent og 84 prosent.

«Dette er lavere enn Avinors interne mål og det arbeides med kartlegging av rot-årsaker og mulige forbedringstiltak», skriver Avinor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.