Flybransjen er en av de aller hardest rammede bransjene, om ikke den som er hardest rammet, som følge av koronaviruset og tiltakene som er satt inn for å bremse smitten.

Det gjør et hardt innhugg i resultatene til Avinor som opererer 44 norske flyplasser.

Inntektene fra lufthavnvirksomheten raste med 2,7 milliarder kroner til totalt rundt 2,2 milliarder kroner.

To mrd. i frisk kapital

Til tross for at største eier staten tilførte rundt to milliarder i frisk kapital ved utgangen av juni, tilbakelegger Avinor fortsatt et første halvår hvor resultatet etter skatt endte på minus 107 millioner kroner.

Avinors konserndirektør for finans, Petter Johannessen, opplyser at underskuddet etter skatt ville vært på 1,7 milliarder kroner om ikke staten hadde tilført kapital.

Kan få opptil 4,27 mrd.

Flytrafikken i første halvår målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner falt med 55,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I andre kvartal alene var nedgangen på 85,4 prosent.

I juni vedtok Stortinget å gi Avinor tilskudd på opptil 4,27 milliarder kroner, samt å gi ett års betalingsutsettelse på avdragene på selskapets statsgjeld. I tillegg ble det gitt utbyttefritak for 2019.

Så langt har Avinor fått tilført 2,17 milliarder kroner i frisk kapital.

– Tilskuddet fra eier er et helt avgjørende bidrag for å opprettholde det finansielle grunnlaget for Avinors virksomhet, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i en pressemelding.

Konserndirektør Johannessen sier det nå gjennomføres en gjennomgåelse av Avinor for å verifisere tall for å se hva slags tilskuddsbehov selskapet har på årsbasis.

Han sier situasjonen er dramatisk.

– Vi har alle flyplassene, alle de faste kostnadene og er helt avhengig av trafikkvolum for å tjene penger, så det er en høyst dramatisk situasjon, men heldigvis ser staten som vår eier det, og ser til at vi har den egenkapitalen vi har for å drive luftfartsnettet, sier Johannessen.

Reduserer investeringer

I første halvår i 2019 fikk Avinor et bokført resultat etter skatt på minus 406 millioner kroner. Johannessen påpeker at det er viktig å ha i mente at Avinor tok en avsetning på nesten 900 millioner kroner til miljøopprydding i den perioden, samt at 2020 så langt hadde vært mye dårligere om ikke det hadde vært for tilskuddene fra eier.

Avinor har igangsatt flere kostnadsreduksjoner. Årets investeringer er redusert med en milliard fra hva som opprinnelig var planlagt. Ved utgangen av andre kvartal var 509 av 3000 helt eller delvis ansatte permittert.

– Vi kutter alt vi kan av kostnader og reduserer våre investeringsprosjekter for å tilpasse oss dette her, sier Johannessen.

Disse prosjektene vil Avinor gå videre med:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Utvide terminalen i Tromsø.
  • Bygge helikopterterminaler i Kristiansund og Hammerfest.
  • Forlenge rullebane i Kirkenes.
  • Gå inn i forprosjektfasen av lufthavnprosjektet i Bodø.
  • Avinor skal også fullføre utbyggingen av non-Schengen-området på Oslo lufthavn, men etter en redusert modell.