Statlige Avinor har fått kritikk fra både Riksrevisjonen og politikerne på Stortinget de siste månedene for manglende kostnadskontroll.

Tirsdag kom Avinor-ledelsens trekk i form av nye kostnadskutt på minst 400 millioner kroner innen 2021. Internt har Avinor jobbet med kutt på inntil 600 millioner kroner i perioden. Slike beløp ble varslet allerede i april i år, og nå bekrefter Avinor at det også vil bli snakk om bemanningsreduksjoner.

I dag har Avinor rundt 3100 fast ansatte. Det er uklart hvor mange ansatte som må gå, og selskapet vil forsøke å løse mest mulig ved naturlig avgang.

Vil ha naturlig avgang

– At vi blir færre, er det ingen tvil om, sier Avinor-sjef Dag Falk-Petersen til DN.

Avinor planlegger både færre fast ansatte og bruk av færre eksterne konsulenter. Målet er at både flyplassene og staben skal drives med færre ressurser enn i dag.

– Hvordan?

– Vi har de siste årene investert ganske heftig ved flere av lufthavnene, og føler at vi nå er på godt nivå av hva vi skal levere fremover. Nå er vi i normal drift og skal holde oss på det nivået, og da kan vi drive mer effektivt, sier Falk-Petersen.

– Kan det bli behov for oppsigelser?

– Det er for tidlig å si. Vi har tidligere klart lignende nedbemanninger ved hjelp av frivillighet, og det er et mål denne gangen også, sier han.

Rammene ble vedtatt på et styremøte i Avinor tirsdag.

Lytter til Riksrevisjonen

Etter flere år med svak økonomisk utvikling – delvis grunnet store utbygginger på Oslo lufthavn og andre flyplasser – fikk Avinor et overskudd på nær 1,2 milliarder kroner i fjor. Likevel tjener Avinor fortsatt mindre penger enn eieren har satt om et minimumskrav: Avkastningen på egenkapitalen var 8,2 prosent i fjor, mens målet er minst ni prosent årlig.

Kuttene skjer etter at Riksrevisjonen i fjor høst gikk ut mot den økonomiske utviklingen:

  • Kostnadsveksten har siste ti år vært for høy – tre ganger høyere enn i samfunnet ellers.
  • Halvparten av Avinors større utbyggingsprosjekter er blitt dyrere enn kostnadsrammen.
  • Riksrevisjonen mener Avinor bruker for mye penger på prosjekter utenfor kjernevirksomheten.

Avinors styreleder Anne Carine Tanum sa i mars:

– Eier er veldig tydelig på at man skal drive Avinor effektivt. Vi la i fjor et budsjett for 2019 og da tok vi ut en del kostnader fra budsjettet.

Det var åpenbart ikke nok.

Riksrevisjonen reagerer på at lønnsomheten i Avinor fortsatt er for lav. Her fra Oslo lufthavn.
Riksrevisjonen reagerer på at lønnsomheten i Avinor fortsatt er for lav. Her fra Oslo lufthavn. (Foto: Gorm K. Gaare)

Riksrevisjonens dom har preget Avinor-ledelsen:

– Det har også vært et element i arbeidet, selvsagt. Vi får veldig mange innspill fra eiere, flyselskaper, passasjerer så vel som Riksrevisjonen. Noen av Riksrevisjonens innspill har vi tatt til oss og noe er vi litt uenig i. Det er iverksatt flere tiltak og det kommer mer, sier Petersen.

Han legger til at Avinor kan velge å legge bort noen oppgaver det har i dag.

Kutter mest på Gardermoen

Avinor har i en stund planlagt kutt som rammer flyplassene rundt i landet, men også på hovedkontoret i Oslo og i datterselskapet Avinor Flysikring. Helgeland Blad skrev denne uken om kuttrammer som strekker seg utover planene frem mot 2021.

  • På hovedflyplassen Oslo lufthavn skal kostnadsnivået kuttes fra 250 til 300 millioner kroner.
  • På flyplassene i Stavanger, Bergen og Trondheim er kuttene på 80 til 120 millioner kroner.
  • For mindre flyplasser er kuttene samlet på 80 til 120 millioner kroner.
  • I tillegg skal stab og støttefunksjoner kutte et ukjent beløp.

Falk-Petersen sier:

– Vi skal ha kommet veldig langt i dette arbeidet når budsjettet for 2021 legges. Så jobber vi også for å se hva som kan leveres utover det, i årene etter 2021. Da tror vi ambisjonsnivået bør ligge enda høyere om vi skal sikre konkurranseevnen.

Fra 2008 til 2012 skulle Avinor forbedre lønnsomheten med 350 millioner kroner, og vel halvparten av det skjedde ved kostnadskutt. Fra 2015 til 2018 ble det gjennomført et nye innsparinger på 1,5 milliarder kroner – sammenlignet med forventet kostnadsvekst uten innsparinger. Den gang var kostnadskuttet på 600 millioner kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.