Statlige Avinor har for første gang har valgt en utenlandsk aktør til å drive tårntjenester ved to flyplasser i Norge – på Kjevik i Kristiansand og Vigra i Ålesund. Det ble bestemt i et styremøte torsdag.

Vinner er det spanske selskapet Saerco i Madrid, som har gitt en pris 37 prosent lavere enn Avinors kostnad for å drive de to tårnene i dag.

Avinors eget datterselskap, Avinor Flysikring, hadde et tilbud 29 prosent billigere enn i dag.

Den nye operatøren i Norge er omstridt fordi selskapets grunnlegger, Ildefonso de Miguel, er under etterforskning i Spania for mulig korrupsjon. De Miguel har senere solgt sine aksjer i selskapet videre til barna. Broren hans jobber fortsatt i selskapet. Avinor har innhentet to juridiske vurderinger som sier at etterforskningen eller aksjesalget ikke er grunnlag for å avvise Saerco i konkurransen.

Finner ikke grunnlag for å avvise

I Avinors lokaler i Bjørvika i Oslo kommenterer styreleder Anne Carine Tanum (64) valget overfor DN:

– Vi har gjort et grundig arbeid for å kvalitetssikre Saerco. Dagens eiere og ledere er ikke innblandet i korrupsjonssaken – ei heller Saerco. Styret har fått bistand av et advokatfirma i Spania og vi må forholde oss til eierskapet fra og med anbudet startet i april i fjor.

Avinor annonserte tårnanbudet i mai 2017: Klar for konkurranse dnPlus

Forholdene rundt tidligere eier og leder av Saerco ble avdekket av Avinor helt i avslutningen av prosessen og etter at det var klart de vant anbudet.

Advokat Marianne H. Dragsten i Synch Advokatfirma skriver i en betenkning om hvorfor Saerco ikke kan avvises:

  • Forholdene de Miguel etterforskes for ligger for langt tilbake i tid.
  • Hvorvidt han har begått forholdene han etterforskes for, er ikke dokumentert i tilstrekkelig grad.
  • De Miguel har ikke lenger eierandeler i selskapet og selskapet vil innføre et nytt kontrollsystem for å avdekke korrupsjon og hvitvasking i 2019.

«Vi har lagt inn en sikkerhetsventil»

Tanum sier om korrupsjonssaken:

– Forholdet går tilbake til perioden fra 2003 til 2009 og da var vedkommende involvert i et selskap som drev med helt andre ting enn luftfart – administrasjon av vannressurser i Madrid.

– Hva tenkte styret da dere skjønte at gründeren var involvert i mulig korrupsjon?

– At vi måtte være ekstra grundig i undersøkelsene våre, og derfor har vi innhentet flere juridiske uttalelser i saken. Vi har lagt inn en ensidig sikkerhetsventil, så avtalen kan sies opp hvis det senere skulle komme en tiltale for korrupsjon mot selskapet eller eierne. Vi har vært opptatt av at selskapet etablerer et program for å hindre korrupsjon og hvitvasking, og det skal på plass i år.

– Burde ikke det være på plass allerede ved tildeling?

– Nå er vi glad for at de lager programmet. De har sagt at de ikke har et problem med det og vil få ekstern hjelp til å lage det.

– Tror du denne saken vil skape reaksjoner her hjemme?

– Vi får se hva som kommer av reaksjoner. Det tar vi fortløpende, sier Tanum.

Gründeren ble arrestert i forfjor

Ildefonso de Miguel ble arrestert mistenkt for korrupsjon i april 2017. I mai samme år fratrådte han som leder i Saerco, men beholdt eierandeler i selskapet. Saerco har opplyst til Avinor at de Miguel solgte resterende aksjer i selskapet i januar 2018. Aksjene skal være overført til hans barn, som er i 30-årene. Ifølge Avinors spanske advokater kan det ta flere år før en eventuell tiltale mot de Miguel tas ut. De Miguels bror jobber i selskapet i dag.

Ifølge en juridisk betenkning av Dragsten har spanske medier også omtalt ransaking hos Saerco i 2017, men selskapet kaller det «fake news».

Avinor har også bedt om undersøkelse av et lån fra Madrid Network til Saerco. Madrid Network spiller en sentral rolle i en annen korrupsjonssak i Spania, og Saerco har sagt til Avinor at det er inngått forlik om lånet i 2016, og at det tilbakebetales i dag.

Konserndirektør Stine Ramstad Westby i Avinor med ansvar for drift og infrastruktur har ansvar for konkurranseutsetting av tårn. Konsernsjef Dag Falk-Petersen er inhabil som styreleder i Avinor Flysikring.

Myndighetene får det siste ordet

– Departementet ønsket et anbud for å få billigere og bedre tårntjenester i Norge og vi ser frem til å starte samarbeidet fra mars neste år. Den nye driveren trenger tiden på å forberede seg, fordi sikkerheten er viktigst, sier Westby.

Den nye driveren trenger en godkjennelse fra Luftfartstilsynet og skal utpekes av Samferdselsdepartementet. Tanum tror det er formaliteter.

– Holder du muligheten åpen for at valg av drivere av tårnene kan endre seg hvis saken øker i omfang?

– Jeg opplever at vi har hatt en veldig god prosess og fulgt regelverket, så jeg vil ikke tro det. Jeg tror Saerco er de som leverer tjenestene fra mars neste år, sier Tanum.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Denne fisken må du dna-teste for å finne ut om er «ekte»
02:04
Publisert: