Flyselskapet Norwegian har kranglet med Finanstilsynet om hvordan det skal verdsette sine aksjer i forbrukslånsbanken selskapet bygget opp, Bank Norwegian.

Da flyselskapet overraskende startet et salg av sine aksjer i banken i fjor, besluttet selskapet samtidig å endre måten resten av aksjene verdsettes på til såkalt virkelig verdi – altså den verdien markedet, altså aktørene på Oslo Børs setter.

Ut av styret, skriver opp

Nå har flyselskapet blitt enige med Finanstilsynet:

Det innebærer at verdien på investeringen i Bank Norwegian kuttes med 1,99 milliarder kroner i regnskapet for i fjor altså per 31. desember 2017. Verdien av egenkapitalen på samme tidspunkt reduseres tilsvarende. Regnskapsendringen betyr samtidig at Norwegian vil reversere tidligere gevinst på 1,66 milliarder kroner i resultatregnskapet

Etter at Bjørn Kise, som både var styreleder i Bank Norwegian og flyselskapet Norwegian, trakk seg fra styret i forbrukslånsbanken, vil flyselskapet gjøre den samme øvelsen igjen nå i første kvartal 2018: Skrive opp igjen verdien av Bank Norwegian-aksjen til virkelig verdi.

Uendret nettoeffekt

– Nettoeffekten på egenkapitalen per 31. mars 2018 vil være uendret sammenlignet med dagens situasjon, skriver selskapet i meldingen, og regner nå med å ha dialogen med Finanstilsynet ute av verden.

Det formelle navnet på Bank Norwegian er Norwegian Finans Holding.

Nivået på egenkapital er et viktig tall for investorer, långivere og andre som handler med Norwegian, og lavere egenkapital vil derfor normalt være negativt for Norwegian. Selskapet har også et omfattende fly-investeringsprogram som krever at selskapet har tilfredsstillende egenkapital.(Vilkår)

– Unnskyld, unnskyld, unnskyld!
Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim kommenterer justisminister Sylvi Listhaugs forsøk på å si unnskyld.
02:24
Publisert: