Det er et lag med forskere fra Syddansk Universitet (SDU) som tirsdag offentliggjør en foreløpig rapport som skisserer muligheten for å fly grønt, melder Politiken.

Løsningen skal være å fremstille drivstoffet av en blanding av blant annet CO2, hydrogen og biogassen som slippes ut når husdyrgjødsel, halm og matavfall brytes ned. Biomasse skal gjøres om til grønn energi.

Det er mulig

Den nordiske luftfartsnæringen og konsulentvirksomheten Niras har støttet rapporten, som også er blitt gjennomgått av ett stort antall eksterne eksperter og aktører i energibransjen. Langt de fleste er positive.

– Rapporten vår viser at teknologien for å fremstille bærekraftig flydrivstoff i Danmark og i Norden finnes. Vi kan sette i gang med etableringen av produksjonen i løpet av få år, og at det er en bærekraftig, attraktiv og mengdemessig tilstrekkelig løsning på globalt nivå, sier professor Henrik Wenzel, som har ledet arbeidet.

Det siste er et viktig poeng for lønnsomheten. For halvannet år siden forklarte den samme Wentzel til Teknisk Ukeblad hvorfor ikke biogass til grønt drivstoff er blitt en realitet ennå. Han sa da at et av de store problemene er at produksjon av flytende biodrivstoff krever svært store anlegg for å bli lønnsom. Dermed må biomasse flyttes over store avstander, og det er ikke bra for CO2-regnskapet.

Komplisert prosess

Den kompliserte prosessen som nå skisseres er blant annet basert på at det må være jevn og rikelig tilgang til organisk avfall – for eksempel fra landbruket – og et godt fjernvarmenett. I Danmark har de begge deler.

Tanken er at biogassen fra gjødsel halm, matavfall og spillvann tilføres hydrogen, som man får ved å splitte vann – H2O – i hydrogen og oksygen. Resultatet er electrofuels – biodrivstoff.

Samtidig dannes det overskuddsvarme, som kan brukes til industri eller boliger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Flyskam vil føre til høyere kostnader for flyselskaper og reisende
Myndigheter vurderer å skattlegge flyselskaper mer for å oppveie miljøbelastningen.
01:02
Publisert: