Norwegian har lykkes godt med etableringen av forbrukslånsbanken Bank Norwegian, som har vokst kraftig i markedet – og på Børsen. Nå kan imidlertid eierskapet Norwegian har i Bank Norwegian blitt en hodepine for Norwegian-sjef Bjørn Kjos.

Etter at Norwegian begynte å selge seg ned i forbrukslånsbanken har nemlig Norwegian omklassifisert eierskapet i banken, noe som i fjor ga kjempestore utslag i regnskapene. Nå kan Finanstilsynet sette foten ned.

Halvert egenkapital

I desember i fjor sendte nemlig Finanstilsynet brev til Norwegian med en rekke spørsmål om regnskapene – blant annet om Bank Norwegian-aksjene (formelt selskapet Norwegian Finans Holding).

Tilsynet mener at måten Norwegian verdsetter dem på i balansen er feil. Dersom tilsynet vinner frem, vil Norwegian måtte skrive ned den regnskapsførte verdien av Bank Norwegian-aksjene med 1,99 milliarder kroner, noe som vil medføre at også den bokførte egenkapitalen vil måtte skrives ned tilsvarende, opplyser Norwegian i regnskapsrapporten torsdag.

Det vil i praksis halvere den bokførte egenkapitalen i Norwegian.

Selger seg ned

Norwegian overrasket alle da selskapet første gang solgte aksjer i Bank Norwegian i fjor sommer. I en melding 28. juni meldte selskapet at det hadde solgt 4,7 millioner aksjer i forbrukslånsbanken. Aksjene var solgt på en såkalt trs-avtale, som innebærer at Norwegian beholdt den økonomiske eksponeringen i aksjene en stund, til sommeren 2018, men mistet stemmeretten.

19. desember gjennomførte Norwegian sitt andre salg av Bank Norwegian-aksjer og kvittet seg dermed med ytterligere to millioner aksjer. Også dette salget skjedde gjennom en trs.

Samme måned som det andre salget, i desember 2017, sendte Finanstilsynet brevet til Norwegian der det tar opp en rekke problemstillinger med selskapet, deriblant den regnskapsmessige håndteringen av investeringen i Bank Norwegian.

Ifølge Norwegian er selskapet blitt enig med Finanstilsynet på de fleste punkter, men det Bjørn Kjos-kontrollerte selskapet krangler fortsatt med tilsynet når det gjelder investeringen i Bank Norwegian.

Trenger egenkapital

Norwegian sto selv for etableringen av Bank Norwegian, og slik regnskapsreglene fungerer betyr det at aksjene i forbrukslånsbanken i realiteten ikke var oppført til nevneverdig verdi i regnskapene.

Da Norwegian solgte sine første aksjer sommeren i fjor, besluttet selskapet samtidig å omklassifisere investeringen slik at de gjenværende aksjene ble vurdert til virkelig verdi.

Bank Norwegian-aksjen hadde føket til værs på Børsen, og salget i kombinasjonen med omklassifiseringen slo dermed ut i milliardgevinster i Norwegian-regnskapet – og økt egenkapital.

– Vi bokførte eierskapet i banken til reelle verdier i fjor og har ment at det er riktig. Det mener revisorene også, sier Bjørn Kjos til DN.

– Det er jo banken sitt problem

Kjos mener temaet i brevene mellom flyselskapet og Finanstilsynet handler om hvorvidt flyselskapet og banken kan ha samme styreleder, nemlig Kjos’ forretningspartner Bjørn H. Kise.

– Hvis Tilsynet sier det ikke kan være samme styreleder begge steder, ok, da får vi innordne oss etter det. Men vi mener det vil være en feil konklusjon.

– Hva vil skje hvis Tilsynet står på sitt?

– Det er jo banken sitt problem, for å si det litt kynisk. Da må banken finne en ny styreleder. Jeg har ingen innflytelse på banken selv, så jeg vet ikke mer enn det, sier Kjos.

Han regner med at saken blir avklart før flyselskapet legger frem resultat for første kvartal i slutten av april.

Kise var til stede under Norwegians presentasjon torsdag, men ville ikke kommentere saken i detalj.

– Vi er uenige i Tilsynets vurdering og har fått uttalelser fra eksperter på universitetene som støtter oss i det, sier Kise.

Han vil ikke utdype hvem som har gitt Norwegian en slik uttalelse.

Kjøper fly

Norwegian har et gigantisk flykjøpsprogram gående, og er avhengige av å finne penger for å finansiere alle flyene. Mesteparten vil måtte hentes som gjeld, enten fra banker, statlige eksportfinansieringsordninger eller obligasjonslån.

Norwegian er imidlertid også helt avhengige av å ha tilstrekkelig egenkapital for å finansiere kjøpene. Brevet fra Finanstilsynet er derfor en hodepine for Bjørn Kjos og Norwegian.

De løpende underskuddene i Norwegian, selskapet tapte to milliarder kroner på driften i fjor, må også finansieres. (Vilkår)

Hør statsrådenes forventninger til sentralbanksjefens årstale
03:12
Publisert: