Norwegians trafikktall for juli viser at totalt 3.358.565 passasjerer fløy med selskapet i løpet av sommermåneden. Dette er det høyeste antall passasjerer selskapet har fløyet i en måned noensinne, og det er en økning på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Da var det 2,93 millioner som fløy Norwegian. 

- Vi er godt fornøyd med at stadig flere passasjerer velger Norwegian når de skal ut og reise, ikke minst på interkontinentale ruter. Det er også positivt at selv med en sterk kapasitetsøkning er flyene stort sett fulle og utviklingen er god i hele rutenettet. Det betyr at reisende både i Europa, USA og Asia setter pris på lave priser, nye fly og hyggelig service, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian i en pressemelding.

Fyllingsgraden var på 94,3 prosent, litt svakere enn fjoråret, opplyses det.

Lavere inntjening

Inntekten per passasjer per kilometer i juli (yielden) var på 0,49 kroner per passasjer for flyselskapet. Dette er ned med seks prosent fra juli i fjor, da yielden var på 0,52 kroner. 

DNB Markets skrev i forkant at meglerhuset ventet en reduksjon i netto yield på fire prosent, sammenlignet med foregående periode.

«Aksjen har steget de siste dagene og selskapet verdsettes nå med en pris mot inntjening på i overkant av 16 ganger basert på våre estimater for 2018. Gitt operasjonell risiko og de betydelige investeringsplanene selskapet har for 2018, er premien etter vårt syn for høy», skriver meglerhuset.

Inntektene per tilgjengelige setekilometer (RASK) var på 0,46 kroner per setekilometer.

Den totale trafikkveksten (RPK) falt med seks prosent. Samtidig økte kapasitetsveksten (ASK) med 20 prosent fra juli 2016 til juli i år.

Norwegian gjennomførte 99,1 prosent av de planlagte flyvningene i mai. Punktligheten var på 68,8 prosent.

Passasjervekst i en turbulent måned

Juli har vært en turbulent måned for flyselskapet Norwegian. I starten av måneden ble det klart at Kjos' høyre hånd i selskapet i 15 år, finansdirektør Frode Foss, gikk på dagen. Under én uke senere leverte selskapet kvartalstallene for andre kvartal.

En gjennomgåelse av regnskapet viste at selskapet har brukt omlag 1,2 milliarder for å leie inn ekstra bemanning i løpet av tre og et halvt år, delvis som følge av at selskapet har hatt færre fly enn planlagt i sommer. I andre kvartal brukte selskapet 150 millioner kroner på ekstra innleie av mannskap.

– Fra neste år skal problemene vi har hatt de siste månedene, være løst. Da skal vi ikke ha behov på samme måte, men noe vil det alltid være, sa Kjos til DN etter kvartalstallene ble sluppet.

Likevel ga Foss' avgang og kvartalstallene for juli flyselskapet juling på børsen. Norwegian-aksjen stupte nemlig rundt 22 prosent i løpet av måneden.

Men i motsetning til aksjekursen, viser altså trafikktallene for måneden at passasjertallet gikk motsatt vei av børsen. Inntjeningen derimot gikk den samme.(Vilkår)

- 60 prosent flere boliger solgt i Oslo i juli i år enn i fjor
Boligprisene i Norge falt 1,2 prosent i juli. Justert for sesongvariasjoner falt prisene 0,2 prosent, viser nye tall fra Eiendom Norge. Den svakeste prisutviklingen i forrige måned hadde Oslo og Bærum.
02:18
Publisert: