Flyselskapet Norwegian la frem trafikktall for juni måned torsdag morgen.

De viser at selskapet fraktet 3,5 millioner passasjerer i juni, opp fra tre millioner passasjerer i samme måned i fjor. Det tilsvarer en oppgang på 14 prosent.

Andel fylte seter om bord (kabinfaktor) var på 90,5 prosent, opp 0,8 prosentpoeng fra samme periode året før. Den totale passasjertrafikken (RPK) steg med 44 prosent.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos kommenterer tallene slik:

– Kapasitetsveksten er fortsatt høy, men i tråd med strategien er den nå i ferd med å avta noe sammenlignet med tidligere måneder. Etter en lang periode med sterk vekst vil vi fremover kunne høste av det vi har sådd, noe som vil gagne kunder, ansatte og aksjonærer, sier Kjos.

Norwegian-aksjen har holdt seg stabil på Oslo Børs etter tallene ble lagt frem. Onsdag ettermiddag ble aksjen handlet til rundt 243 kroner.

Billettprisene faller videre

Det har vært knyttet mest spenning i finansmiljøet til inntektsutviklingen. Hvis inntektene på billetter faller, betyr det at fortjenesten på billetten blir lavere og det kan ramme overskuddet i Norwegian.

I juni falt inntekten per passasjer per kilometer (yield) med fire prosent målt mot samme måned året før. Yielden i juni var på 0,42 kroner.

Også et annet inntektsmål, RASK (inntekt per sete per kilometer), falt med fire prosent til 0,38 kroner.

Utviklingen følger etter at prisnivået falt uvanlig mye i april, da snittprisene falt med 16 prosent fra året før. Også i mai falt billettprisene – da med seks prosent. Juni er dermed tredje måned på rad med fallende billettpriser for flyselskapet.

Norwegian gjennomførte 99,4 prosent av de planlagte flyvningene i juni. Punktligheten var på 70,9 prosent, sterkt påvirket av en rekke flyvelederstreiker i Europa.

Kostnadene faller knapt

Norwegian har de siste årene forklart en del av nedgangen i inntektsnivået med at selskapet i snitt flyr lengre per flytur og at inntektene derfor fordeles på flere kilometer. I juni økte den gjennomsnittlige reiselengden 19 prosent fra i fjor.

Den samme utvikling har det derimot ikke vært på kostnadsnivået, og nedgangen har flatet ut de siste årene. Kostnadsnivået (CASK, kostnad per sete per kilometer), eksklusive drivstoff, er i praksis uendret siden tidlig i 2014, om tallene for første kvartal i år legges til grunn.

Derimot har lavere drivstoff-forbruk fra nye fly sørget for at kostnadsnivået er svakt ned samlet sett.(Vilkår)