LO mener Avinors tolkning av et nytt europeisk regelverk kan sette menneskeliv i fare hvis det oppstår brann i et fly på en lufthavn.

– Det er fryktelig frustrerende for dem som jobber i redningstjenesten, sier Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO.