Den svenske staten vurderer å selge seg ut av SAS, melder flere svenske medier, der i blant Affarsvarlden. Den svenske staten eier 17,1 prosent av det skandinaviske flyselskapet. 

Nordea skal ha blitt hyret til å finne en kjøper til eierposten. En kilde med kjennskap til saken sier til avisen at to investorer skal være interessert, men at det trengs flere til for å kjøpe hele eierposten. 

Salgsprosessen skal ha pågått i en måned. 

– Det finnes en fullmakt fra riksdagen om å selge SAS, og jeg har vært tydelig med at staten ikke er en langsiktig eier av SAS, sa den svenske næringsministeren Miakel Damberg i februar til nyhetsbyrået TT.

Startet nedsalg i fjor 

Den norske staten eier 11,45 prosent av aksjene i SAS, etter å ha solgt seg ned fra 14,3 prosent. Tidligere har den svenske og den norske staten varslet et nedsalg av SAS-aksjer. 

I oktober i fjor solgte den norske og den svenske stat 23 millioner ordinære aksjer, tilsvarende syv prosent, i SAS. 

– Målet med eierskapet er kun forretningsmessig. Det har over lengre tid foreligget en salgsfullmakt fra Stortinget til å selge alle aksjene i SAS, sier kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug i Nærings- og fiskeridepartementet.

– I Eierskapsmeldingen står det at en eventuell utnyttelse av fullmakten avhenger av forretningsmessige vurderinger blant annet knyttet til selskaps- og markedsspesifikke forhold. Det foreligger ikke særskilte grunner til at den norske stat bør være en langsiktig eier i selskapet, sier hun. 

 (Vilkår)

Sauseskolen: Vaniljesaus
Hjemmelaget vaniljesaus.
01:19
Publisert: