Torsdagens kjennelse innebærer at Ryanair ikke kan kreve at liberale irske arbeidslover gjelder for kabinansatte som har base i Belgia.

Saken ble behandlet i EU-domstolen etter at kabinpersonale i Belgia hadde klaget Ryanair inn for en belgisk domstol i byen Mons.

Det irske flyselskapet mente at en belgisk domstol ikke har juridisk myndighet over kontraktene som er inngått med et irsk selskap.

Det var en påstand som domstolen i Mons ba EU-domstolen om å vurdere, og nå har EU-domstolen gitt domstolen i Mons juridisk myndighet i saken.

– Skal beskytte

EU-domstolen har kommet fram til at reglene for hvilken domstol som har juridisk myndighet, har som siktemål å beskytte den svakeste part. Dessuten skal arbeidstakernes base tas i betraktning.

Avgjørelsen tolkes som et tilbakeslag for det irske lavprisselskapet ettersom dommen også får betydning for Ryanair-ansatte i andre EU-land.

Selskapet har bygd sin forretningsmodell på at det er liberale irske lover som gjelder, uansett hvor i verden de ansatte arbeider.

Parat fornøyd

Fagforbundet Parat gleder seg over avgjørelsen.

– Dette er enda en bekreftelse på at Parat og YS har hatt rett hele tiden angående Ryanair på Rygge, noe også norske domstoler konkluderte med, skriver nestleder i Parat, Vegard Einan, i en epost til NTB.

– Dette er en seier for kabinansatte, piloter og seriøse flyselskaper i Europa, fortsetter han.

Ryanair hilser dommen velkommen. Selskapet har festet seg ved at den fastslår at det ikke kun er personalets base som avgjør hvilken domstol som skal behandle arbeidsrettssaker.

Selskapet gjentar også at det følger EU-regler når det gjelder ansattes rettigheter.(Vilkår)