Torsdag kveld meldte Flyr at det vurderte å hente inn 225 til 250 millioner kroner i en rettet emisjon. Senere samme kveld, kunne flyselskapet melde at emisjonen var gjennomført:

Flyr hentet 250 millioner kroner gjennom salg av over 208,3 millioner nye aksjer. Prisen per aksje var 1,20 kroner, som innebærer en rabatt på 40 prosent sammenlignet med torsdagens sluttkurs på to kroner per aksje.

Dermed måtte selskapet dumpe prisen kraftig for å få inn pengene det trengte.

Pengene fra kapitalinnhentingen vil bli brukt til å «gjenoppbygge selskapets finansielle stilling, finansiere flere ruter og generelle forretningsformål,» skriver Flyr.

Fredag morgen stupte Flyr-aksjen på Oslo Børs over 35 prosent fra start. Etter en times handel er aksjen ned 26 prosent.

Underskudd i vinter

Flyr oppgir at det opplever høy produksjon og passasjervekst etter at myndighetene åpnet opp samfunnet etter koronanedstengning, og de opplever «sterkt momentum i bestillinger frem mot sommersesongen».

Det er likevel bare få måneder siden Flyr annonserte forrige kapitalinnhenting i november i fjor, og de sårt trengte pengene havnet på konto i januar i år.

Flyr skriver i en egen børsmelding om resultatet i årets første kvartal, to uker før resultatet egentlig skulle ha blitt lagt frem 19. mai. I meldingen står det at inntektene i første kvartal var på 82 millioner kroner, og det var en nedgang på fem prosent fra kvartalet i forveien.

Underskuddet etter skatt i kvartalet var på 210,7 millioner kroner.

Siste 12 måneder er underskuddet på nærmere 650 millioner kroner.

Ifølge meldingen var kontantstrømmen fra driften på minus 143 millioner kroner i første kvartal. Etter at Flyr fikk inn 242 millioner kroner i friske penger i januar, var kontantbeholdningen ved utgangen av mars på 272 millioner kroner.

Med andre ord – uten friske penger ved nyttår ville kassen i praksis ha vært nesten tom. Pengene har rent ut i hvert kvartal siden oppstarten i fjor sommer, og det henger delvis sammen med at selskapet er i en etableringsfase.

Braathen med videre

Styreformann Erik G. Braathen har gjennom det private selskapet Ojada garantert for 15 millioner kroner av pengene i den siste emisjonen. Ellers er det ikke gjort kjent at andre aktører vil stå som garantister.

Fredag morgen kom flyselskapet med oppdaterte passasjertall. Flyr fraktet totalt 122.600 passasjerer med sine fly i april. Dette tilsvarer ifølge selskapet en økning 46 prosent sammenlignet med mars.

I april utvidet også flyselskapet flåten med to nye Boeing 737-8 fly, som gjør at Flyrs flåte nå består av totalt ti fly.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.