Til tross for at Flyr for få dager siden hentet inn 250 millioner kroner i første del av finansieringsøvelsen over fire episoder, verdsetter aksjemarkedet flyselskapet til kun 190 millioner kroner. Inkluderer man Flyrs marginale børsverdi før emisjonspengene kom inn på konto, er 30 prosent av selskapets verdier forduftet på børs de siste dagene.

Aksjonærlistene tyder på at noen fryktet hvordan det ville gå. For mens tilretteleggerne fylte opp ordrebøkene i løpet av få timer, har flere tradere allerede tømt VPS-kontoene. Dessuten viser aksjonærlistene at ledelsen i det unge selskapet ikke kjøpte noen av de 25 milliarder nytrykte aksjene til ett øre stykket.

Selskapet har heller ikke børsmeldt at noen av primærinnsiderne i selskapet har kjøpt nye aksjer – foruten styreleder Erik G. Braathen. På listen står åtte sjefer og direktører i selskapet, deriblant administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid og finansdirektør Brede Huser. På spørsmål fra DN om hvorfor ikke Flyr- ledelsen har kjøpt aksjer i første del av emisjonen, svarer Huser;

– Medlemmene av ledergruppen i Flyr har samlet sett investert mange millioner kroner i selskapet gjennom kjøp av aksjer og deltagelse i emisjoner.

Har «ståltro» og bidrar med lønnskutt

Overfor DN understreker også Huser følgende:

– Ledelsen har ståltro på selskapet og flere planlegger å delta i den forestående reparasjonsemisjonen og utøve tegningsretter på nyåret. Ledergruppen har også på eget initiativ gått ned opp mot 30 prosent i lønn i en periode for å bidra til å redusere pengebruken gjennom vinteren.

– Ledergruppen i Flyr tjente til sammen mindre enn toppsjefene hos våre konkurrenter i Skandinavia i fjor, og hvorvidt enkeltmedlemmer investerer av egne sparepenger i aksjer er også et spørsmål om privat økonomi, legger Huser til.

Flere i ledelsen deltok i emisjonen i vinter, men ikke i den som ble gjennomført i vår. Og det er fortsatt usikkert om de får anledning til å delta i reparasjonsemisjonen, da den på dagens kursnivåer ikke kommer til å bli gjennomført. For om aksjekursen forblir liggende rundt 0,7 øre, oppfylles ikke en viktig forutsetning: aksjekurser over ett øre.

Inngangsbillett: én million kroner

Første del av Flyrs kapitalinnhenting på opptil 700 millioner kroner besto av en rettet emisjon på 250 millioner. I Flyrs tilfelle var den rettede emisjonen en forholdsvis åpen seanse. For mens rettede emisjoner typisk er forbeholdt et knippe inviterte investorer, var det nok hos Flyr å legge 100.000 euro på bordet for å delta, tilsvarende rundt én million kroner.

Om privatøkonomiske forhold skulle være argument mot å delta i emisjonen, i et selskap som blant annet har gjennomført lønnskutt, kunne ledelsen spleiset på investeringen sammen med styreleder Braathen. Sammen eier de investeringsselskapet Diva Dugnad, som riktignok har minimalt med kontanter. Før emisjonen var Diva Dugnad blant de største aksjonærene med 22 millioner Flyr-aksjer.

Flyr-ledelsen har fortsatt en mulighet til å signalisere tro på selskapet når reparasjonsemisjonen blir gjennomført. Da vil et beløp på 50.000 til 100.000 kroner være nok til å øke deres eierandeler.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.