Tirsdag ettermiddag ble det klart at Flyr ikke hadde klart å lande kriseemisjonen på 430 millioner kroner. Selskapet opplyste imidlertid at det hadde mottatt et alternativt forslag fra eksisterende og nye investorer, og skrev i en melding at det skulle komme en ny oppdatering i dag, før handelsstart på Børsen.

I oppdateringen onsdag morgen melder Flyr at det går for den alternative løsningen, lagt frem av blant annet forvalter Jan Petter Sissener.

«Styret har vurdert det alternative forslaget og kommet frem til at løsningen er til selskapets og aksjonærenes beste», heter det i meldingen.

Dermed meddeler Flyr at det vil hente opptil 700 millioner kroner, gjennom utstedelsen av 70 milliarder nye aksjer til en tegningskurs på ett øre per stykk – gjennom fire transaksjoner.

Tegningsperioden for emisjonen starter onsdag klokken 09.00 og skal avsluttes torsdag etter børsslutt klokken 16.30.

Flyr-aksjen rykket til rundt 20 prosent fra start onsdag. Aksjen ble store deler av dagen omsatt for mellom ni og 13 øre, langt over den foreslåtte emisjonskursen på ett øre per aksje.

Regning til EUs kvotesystem

I børsmeldingen kommer det også frem at selskapets finansiering denne høsten «ikke vil gi rom» til å betale en regning til EUs CO2-kvotesystem ved forfall i april 2023. For de norske flyselskapene utgjør slike kostnader et tresifret millionbeløp årlig.

Flyr sier deres regning for klimautslipp i 2022 er på 120 millioner kroner.

Derfor må Flyr lykkes med alle deler av finansieringsplanen, blant annet for å betale for klimautslippene gjennom 2022.

Flyrs finansdirektør Brede Huser avviser at selskapet vil få problemer med å betale regninger.

– Som vi skriver i meldingen, forutsetter vi at når vi leverer på vår oppdaterte plan vil vi lykkes med alle elementene i emisjonen, som betyr at vi fyller kassen med 700 millioner kroner. Selvfølgelig skal vi betale regninger. Vi har naturligvis informert Luftfartstilsynet om den finansielle situasjonen. Vi har god og løpende dialog med Tilsynet og vår operasjon fortsetter som normalt, sier finansdirektør Brede Huser i Flyr.

Med andre ord legger selskapet opp til å betale CO2-kvote-regningen etter at alle pengene forhåpentlig er inne på konto. Flyr presiserer at regningen for CO2-kvoter forfaller 30. april, som er etter at alle deler av finansieringen skal være på plass.

DN har bedt om et intervju med Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid og styreleder Erik G. Braathen, men ingen av dem er tilgjengelig onsdag.

Fire deler – flere forbehold

De fire transaksjonene ligger tett på opplegget antydet av Sissener tirsdag kveld.

  • Først hentes 250 millioner kroner hos utvalgte investorer gjennom en rettet emisjon.
  • Detter åpnes det for at 100 millioner hentes hos dagens aksjonærer – i en form for reparasjonsemisjon. Det forutsetter at kursutviklingen er god etter den første kapitalinnhentingen.
  • For investorene som deltar i den første delen, åpnes det for at de får en tegningsrettighet (kjøpsopsjon) som totalt vil utgjøre nye 250 millioner kroner. Det forutsetter også en god utvikling for selskapet og aksjekursen.
  • Også den tredje runden vil skal etterfølges av enda en reparasjonstransaksjon for de av aksjonærene som ikke får være med i runde 1 og 3. Også det beløpet er på 100 millioner kroner.

Totalt vil Flyr hente 700 millioner kroner.

De to første punktene henger igjen fra det opprinnelige forslaget, men da var det snakk om henholdsvis 430 millioner og 100 millioner – og totalt sett en lavere beløp, 530 millioner kroner.

Den rettede delen av transaksjonen er tilsynelatende åpen, på den måten at investorene fordres å kunne stille med 100.000 euro, drøyt 1,3 millioner kroner. Emisjonsmoten på Oslo Børs har de siste årene vært preget av rettede emisjoner, men Flyr har ikke klart å få inn noen på forhånd av kapitalinnhentingen.

Flyr presiserer i meldingen at provenyet fra den rettede emisjonen ikke vil være nok til å drifte selskapet forbi andre kvartal neste år, og at det dermed vil være behov for ytterligere pengeinnsprøytninger innen utgangen av første kvartal – gjennom den ovennevnte reparasjonsemisjonen og ved utøvelse av tegningsrettighetene.

«Dersom selskapet ikke får inn ytterligere frisk kapital innen utgangen av første kvartal 2023, er det en mulighet for at det vil bli umulig å drifte videre», skriver selskapet i meldingen.

– Vår oppgave er å gjøre en god deal på vegne av våre investorer. Vi opplever at dette er en god deal. Vi har spilt inn et kreativt forslag som selskapet har valgt å gå for. Vi planlegger å ta fem, seks prosent av den rettede emisjonen, sier Sissener til DN onsdag morgen.

Det tilsvarer rundt 15 millioner kroner.

Egenkapitalen tapt og kassen nesten tom

Torsdag forrige uke sprakk nyheten om at Flyr for fjerde gang siden oppstarten må ut i markedet for å hente frisk kapital.

I den siste kriseemisjonen håper selskapet å få inn 430 millioner kroner i sårt tiltrengte penger, i tillegg til ytterligere 100 millioner kroner i en forespeilet reparasjonsemisjon. Tegningskursen i den rettede emisjonen ble satt til ett øre.

Emisjonsnyheten kom samtidig som at selskapet la frem tall for tredje kvartal, og av rapporten ble det klart at egenkapitalen i selskapet er tapt. Ved utgangen av kvartalet hadde Flyrs kontantbeholdning sunket til 153,8 millioner kroner.

I meldingen om kapitalinnhentingen gikk det frem at kun styreleder, gründer og største eier Erik G. Braathen hadde forhåndsforpliktet seg til å være med i emisjonen. Gjennom sitt Ojada as spytter han inn ti millioner kroner. Selskapet ga seg selv frem til tirsdag denne uken med å få inn pengene.

Rådgivere får klekkelig betalt

Bare timer etter at Flyr meldte om kriseemisjonen torsdag morgen i forrige uke, kom innkallingen til en ekstraordinær generalforsamling i flyselskapet. I innkallingen stod ikke bare godkjennelsen av selve emisjonen på agendaen, men det fremkom også at de tre meglerhusene som bistår Flyr med kapitalinnhentingen får klekkelig betalt for jobben.

Flyr venter nemlig å betale Sparebank 1 Markets, Arcitic Securities og Carnegie om lag 25,8 millioner kroner til sammen.

Om meglerhusene lykkes med å hente inn 430 millioner kroner fra investorene til Flyr, utgjør dette honoraret cirka seks prosent av beløpet som hentes inn. Om Flyr får inn 530 millioner kroner, er honoraret på 4,5 prosent av beløpet som hentes inn.

Dette er uansett et veldig høyt nivå i honorarer for et selskap i økonomisk krise, sammenlignet med tilsvarende kapitalinnhentinger på Oslo Børs.

Vanligvis ville innhenting av en tilsvarende beløpsstørrelse fra et populært selskap i investormiljøet typisk vært noe tilretteleggerne ville tatt omkring tre prosent for. Om beløpet var større, ville et selskap med godt omdømme og en likvid aksje måtte betale rådgiverne og tilretteleggerne omkring to prosent.

Når Flyrs regning ligger rundt 4,5 til seks prosent, er det et signal om at tilretteleggerne anser det som en utfordrende jobb å dra i land om lag en halv milliard kroner til flyselskapet.

– Det er tre meglerhus involvert i transaksjonen og dette er hva det koster, skrev Flyrs kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i en epost til DN i forrige uke.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.