Det kriserammede flyselskapet Flyr skriver i en melding mandag morgen at det ikke kom i mål med kapitalinnhentingen som ble igangsatt i fjor, og at styret nå vurderer alternativer for fremtidig drift.

Den mye omtalte kapitalinnhentingen, som ble delt opp i fire, var ment å bringe inn 700 millioner dersom alt gikk etter planen. En betingelse var imidlertid at Flyr-aksjen skulle bli omsatt til tegningskursen på ett øre – eller mer – gjennom perioden.

Det har den langt fra blitt. I tiden siden første del av emisjonen ble fullført har aksjen blitt omsatt for mellom 0,6 og 0,8 øre. I mandagens melding skriver Flyr:

«Etter fullføringen av kapitalinnhentingen i november har aksjen blitt omsatt på langt lavere nivåer enn tegningskursen, noe som betydde at det å komme i mål med finansieringsplanen som ble lagt frem i fjor høst etter hvert ble mer og mer usannsynlig».

Aksjen krakker

Flyr-aksjen ble umiddelbart pauset fra start da handelen åpnet på Oslo Børs mandag morgen, og kom først i gang fem minutter over klokken 09.00. Da var fallet på rundt 70 prosent, og aksjen omsettes nå for om lag 0,2 øre.

I en melding klokken 11.10 skriver Oslo Børs i at den har plassert Flyr-aksjen i «recovery box». Dette er en liste der Børsen plasserer aksjer hvis selskap «er utsatt for omstendigheter som gjør prisingen av aksjen spesielt usikker».

Styreleder Erik G. Braathen skriver i en tekstmelding til DN at administrasjonen og styret jobber videre med situasjonen.

– Det er prioriteten nå. Markedet vil få informasjon samtidig, opplyser han, og viser for øvrig til børsmeldingen.

Vurdert alternativer

Det går videre frem at styret og ledelsen har «jobbet intensivt» for å finne en bærekraftig og langsiktig plan for selskapets drift, og at det er blitt vurdert «et antall» ulike alternativer, inkludert wet leasing og andre strategiske alternativer.

Det opplyses at en leasingavtale med et ikke-navngitt, europeisk flyselskap om utleie av seks fly var betinget av at ny finansiering kom på plass. Flyr skriver at avtalen ville kunne sørget for lønnsomhet for halvparten av flåten frem til slutten av oktober i år.

En del av avtalen gjorde også at selskapet måtte reversere deler av kostnadskuttene som ble meldt i fjor, ettersom avtalen ble vurdert som «kritisk» for å komme i mål med finansieringsplanen.

Flyr skriver videre at det i samråd med rådgiverne har gitt meglerhusene Sparebank 1 Markets, Carnegie og Arctic Securities mandat om å lodde stemningen for en garantert tegningsrettsemisjon på 330 millioner kroner. Dette er for å oppfylle betingelsene for endelig signering av wet-leasing-avtalen og fylle på selskapets kontantbeholdning, opplyses det.

Imidlertid har det vist seg å være utfordrende å finne et tilstrekkelig antall garantister, og som følge av dette er selskapet nå i «en kritisk likviditetssituasjon på kort sikt». Selskapet tar også forbehold om at det ikke er noen garantier for at en eventuell løsning vil innebære «betydningsfulle verdier for aksjonærene».

Kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen skriver i en tekstmelding til DN at flyvningene går som normalt i dag, og at det ikke er noen planlagte flyvninger i tirsdag.

– Hva som skjer videre kommer vi tilbake til.

Flyrs styreleder Erik G. Braathen. Han er fjerde største eier i Flyr gjennom Ojada as.
Flyrs styreleder Erik G. Braathen. Han er fjerde største eier i Flyr gjennom Ojada as. (Foto: Fartein Rudjord)

– Håpet at flere kunne regne dette hjem

Forvalter Jan Petter Sissener, hvis fond Sissener Canopus er største eier i Flyr, sier til DN mandag morgen at han fremdeles har tro på selskapet.

– Men tydeligvis er det ingen andre som har det. Jeg aksepterer det de sier nå, så får vi se hva styret greier å finne på. Vi har visst at selskapet var på pengejakt, og jeg hadde håpet og trodd at flere enn meg kunne regne dette hjem, sier han.

Det var Sissener selv, sammen med investor Riulf Rustad, som kom med forslaget til den alternative kapitalinnhentingen som Flyr gikk for i fjor høst. Der Sissener har sittet stille i båten, solgte Rustad seg jevnt og trutt nedover i ukene etterpå. Rett før jul ble det klart at han hadde kvittet seg med alle aksjene.

– Det ble nok et par millioner i tap, men verdt det hvis selskapet klarer seg. Og det er alltid disiplinerende å tape penger. Det reduserer risikoen for hybris, sa Rustad.

Sissener understreker mandag morgen, atter en gang, at Flyr-posten bare utgjør en liten andel av fondet totalt sett.

– Vi var innstilt på å ta vår andel, men akkurat nå synes jeg det er vanskelig å se hva som skjer. Men vi var klare på at vi ville ha med noen som var langsiktige. Pengene utgjør ingenting for oss, med Flyr gjorde vi noe vi aldri gjør, nemlig å satse på et gründerselskap.

Forvalter Jan Petter Sissener.
Forvalter Jan Petter Sissener. (Foto: Elin Høyland)

Krisepenger

I begynnelsen av november i fjor varslet Flyr at det ville hente 430 millioner kroner i friske penger, men selskapet lyktes da ikke med kapitalinnhentingen.

Like etterpå kom en ny plan, som innebar å hente til sammen 700 millioner kroner, gjennom fire steg. Flyr lyktes da med det første steget, som innebar å hente 250 millioner kroner, men det har vært stor usikkerhet knyttet til resten av kapitalinnhentingen.

Selskapet har foreløpig ikke gått videre med steg to, nemlig å hente 100 millioner kroner fra eksisterende aksjonærer til kurs 0,01 kroner per aksje. Flyr-aksjen har helt siden starten av november handlet til kurser under 0,0085 kroner per aksje – altså under 0,85 øre per aksje.

Ifølge firestegsplanen skulle steg 3 iverksettes tirsdag denne uken. Det handlet om å hente inntil 250 millioner kroner ved å utstede inntil 25 milliarder warrants til dagens aksjonærer, som skulle få tegne seg til 0,01 kroner per aksje.

Men problemet er at aksjen fortsatt handles til nivåer mellom 0,5 øre og 1,0 øre. Dermed er det fortsatt billigere for aksjonærene å handle aksjer på børsen i stedet for å utløse rettighetene gjennom å kjøpe nye aksjer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.