Kun halvannet år etter at Flyr ble børsnotert i mars i fjor, måtte ledelsen be aksjemarkedet om ny kapitalhjelp i høst. Etter mye om og men, ble tilslutt en kreativ finansielle løsning banket gjennom på en ekstraordinær generalforsamling onsdag formiddag.

Planen – som skal innbringe 700 millioner kroner i friske penger – ble stemt gjennom, selv om det kun var knappe 14 prosent av aksjene som var representert.

Første steg i jakten på ny egenkapital var en rettet emisjon på 250 millioner kroner. I denne runden trykkes totalt 25 milliarder aksjer til 0,01 kroner per aksje – den rettede emisjonen gikk unna i en fei på onsdag for en uke siden og endelig godkjent på generalforsamlingen.

Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid opplyser at det andre steget i kapitalinnhentingen, en reparasjonsemisjonen på 100 millioner kroner, vil komme i løpet av noen uker. Det er forvalter Jan Petter Sissener og investor Riulf Rustad som står bak den kompliserte planen.

– Ved å gjennomføre finansieringsplanen på denne måten får selskapet en betydelig større finansiell buffer, sier Wikstrøm Frislid.

Leser støyen som «interesse»

De fire stegene med kapitalinnhenting som nå gjennomføres er fjerde emisjon i Flyrs to år lange historie. Totalt vil Flyrs aksjonærer ha bidratt med 1,8 milliarder kroner i egenkapital.

Da generalforsamlingen var unnagjort, brøt applausen løs hos de ansatte på Flyrs kontor i Oslo sentrum, ifølge finansdirektør Brede Huser. Han overvar aksjonærmøtet og var blant dem som kunne puste lettet ut da det hele var overstått:

– Jeg har faktisk opplevd stemningen som veldig god – Flyr fikk overveldende støtte da den nye finansieringsplanen ble lagt frem, med sterk overtegning. Når denne kapitalinnhentingen og alle dets faser er gjennomført, vil balansen være styrket med 700 millioner kroner og vi vil stå sterkere enn noen gang, slik at vi kan fortsette å bygge framtidens flyselskap, sier han.

Huser opplyser at de første 250 millionene vil brukes til sikre at driften gjennom vinteren går som planlagt. Flyr har ingen planlagte investeringer, understreker han.

– Selv om vi forventet det, var det likevel en lettelse at generalforsamlingen stemte for planen. Jeg tolker det som et bevis på at investorer vil bidra til Flyrs fremtid.

Ifølge aksjonærer som deltok på den digitale generalforsamlingen, viste småsparerne engasjement ved å stille flere spørsmål underveis og avstemningen trakk ut i tid. Styret ble blant annet utfordret på hvor lenge de hadde visst at en ny kapitalinnhenting måtte til.

Hvordan har dere opplevd støynivået rundt selskapet denne høsten?

– Det er tydeligvis veldig populært å mene noe om oss, og det er tydelig at vi er et irritasjonsmoment for flere. Samtidig er det gøy å se at lille Flyr får så mye oppmerksomhet fra alle hold og at veldig mange heier på oss, sier Huser.

Han vil imidlertid ikke opplyse om den nye aksjonærlisten blir preget av langsiktige eiere eller aksjetradere som vil tømme VPS-kontoen fortere enn en jet-motor torsdag. Finansdirektøren viser til at den nye aksjonærlisten blir offentliggjort i løpet av noen dager.

De neste ukene kan aksjekursen bli avgjørende for om reparasjonsemisjonen finner sted. Det er her småsparerne har anledning til å delta, og de har et bittert minne om at den ble avlyst i forrige emisjon i mai.

– Vi har en plan og vi skal levere på den, og dermed skal vi også bevise at Flyr har kommet for å bli, sier Huser til småsparerne som nå er bekymret.

Nordea-direktør: – Ikke dyktige investorer

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management har gjennomgått aksjonærdata fra nettmegleren Nordnet og i tallene finner han informasjon om mange av Flyr-aksjonærene og deres avkastning.

Det er på det rene at Flyrs aksjonærliste nesten helt siden oppstarten i fjor har vært preget av mange småsparere, og de fleste av dem handler aksjer nettopp gjennom den største nettmegleren Nordnet.

En rekke opplysninger om Nordnets aksjonærer er tilgjengelig gjennom databasen Shareville. Der dukker det opp cirka 2200 av totalt 16.000 Nordnet-kunder med Flyr i porteføljen.

Ifølge Næss er det en klar trend blant cirka 2200 nåværende Flyr-aksjonærene:

  • De aller fleste av Nordnets kunder med Flyr-aksjer er norske aksjesparere.
  • De som eier Flyr i dag har hatt vesentlig dårligere avkastning på porteføljene sine enn de andre kundene hos Nordnet.
  • De som er blitt Flyr-aksjonærer etter at den siste Flyr-emisjonen ble lansert tidlig i oktober, har også hatt dårlig avkastning historisk.

– Det støtter hypotesen om at de som kjøper Flyr i dag ikke er dyktige investorer, sier Næss.

Robert Næss, investeringsdirektør og forvalter i Nordea-fondene.
Robert Næss, investeringsdirektør og forvalter i Nordea-fondene. (Foto: Eivind Senneset)

Det er også av en viss betydning at det klare flertallet, mer enn ni av ti Nordnet-kunder med Flyr-aksjer, er norske.

– Det betyr at det ikke er utlendinger som ikke skjønner norsk og dermed ikke får med seg hva som skjer rundt emisjonen, sier Næss.

Avkastning: Minus 40 prosent

– Det stemmer som Næss sier at Nordnets kunder historisk har vært store investorer i fly-aksjer som SAS, Norwegian og Flyr, kommenterer Mads Johannesen i Nordnet.

Tallene viser at Nordnet-kunder med Flyr-aksjer på bok har hatt en negativ avkastning på cirka 40 prosent siste 12 måneder. Det henger selvsagt delvis sammen med kursfallet i nettopp Flyr. Øvrige Nordnet-kunder har til sammenligning en negativ utvikling på vel fem prosent.

I samme periode er hovedindeksen på Oslo Børs ned cirka to prosent.

En annen ting er også godt synlig hos Flyr-aksjonærene hos Nordnet, nemlig iveren etter flyaksjer.

– Nordnet-kundene er glade i flyaksjer, og eier også Norwegian, SAS og Norse Atlantic Airways. De har ellers mange «luftige» aksjer. Når jeg ser på alle de norske investorene hos Nordnet, er porteføljene mer moderate. Der er det et globalt indeksfond som topper listen, sier Næss.

Johannesen, som hos Nordnet jobber som investeringsøkonom, er ikke helt enig i Næss' oppsummering:

– Selv om det er over 16.000 kunder som eier aksjer i Flyr via Nordnet, synes jeg Næss' konklusjon er unyansert. En stor del av de som eier aksjer i Flyr har denne i kombinasjon med flere aksjer og fond, sier Johannesen og legger til at de fleste Nordnet-kundene har «en trygg og solid grunnmur med fond og stabile aksjer».

– Samtidig har vi noen kunder som tar mer risiko enn gjennomsnittsspareren, og da blir typiske folkeaksjer som Flyr inkludert. Men å si at de som er investorer i Flyr er dårlige investorer, blir helt feil. Da mange har egne kontoer for ulikt bruk. Samtidig kan en kunde ha mange kontoer hos Nordnet og kun vise en spesifikk konto på Shareville, sier Johannesen.

Han understreker at de fleste fond ikke vises på Shareville, mens enkeltaksjer vises.

– Dette gjør at totalen som her konkluderes med blir feil, fortsetter Johannesen.

Tre steg gjenstår

Ifølge Flyr er planen å hente inn totalt 700 millioner kroner i friske penger, og det gjenstår å få inn ytterligere 450 millioner kroner. Flyr må lykkes med en positiv utvikling for selskapet og for aksjekursen gjennom vinteren for å få alle pengene på bok.

Disse pengene skal blant annet gå til å dekke en regning på 120 millioner kroner til EUs CO2-kvotesystem for kvoter brukt i 2022.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.