Flyrs kommunikasjonsdirektør Anita Svanes har sagt opp jobben i Flyr etter halvannet år, og er ute av selskapet i løpet av januar. Også to andre mellomledere i selskapet har valgt å slutte på kort tid og alle tre er ute i januar. Blant dem er leder for ombordproduktet Camilla Ihle Christiansen, som har valgt å si opp jobben. Også en av selskapets hr-ledere sluttet før jul, og selskapet leter aktivt etter ny «people and culture manager».

Også en «safety and compliance»-spesialist, Camilla Rødsrud, har nylig sagt opp jobben ved hovedkontoret.

De avgåtte personene har nylig fortalt kolleger og forbindelser i bransjen om at de har forlatt Flyr.

– Helt naturlig

DN har spurt selskapet om hvor mange av Flyrs cirka 450 ansatte som i dag er permittert, hvor mange av disse som er stillinger ved hovedkontoret, og hvordan rekrutteringen av nye ledere går.

Lasse Sandaker-Nielsen, direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon, gir et generelt svar på epost:

– I Flyr har vi svært trofaste og engasjerte kolleger både på bakken og i luften. At noen velger å utforske andre muligheter er helt naturlig i en virksomhet med over 450 medarbeidere. Vi opplever generelt sett at mange er interessert i å jobbe i Flyr og vi har fått veldig mange og godt kvalifiserte søkere til de stillingene som nå er utlyst.

Avgangene kommer mens selskapet står midt i en krevende kapitalinnhenting, og trenger minst 250 millioner kroner i friske penger innen utgangen av mars.

Selskapet varslet i oktober i fjor at en stor del av de 450 ansatte måtte permitteres og en stor del av selskapets totalt 12 fly parkeres på bakken gjennom lavsesongen i vinter.

– Lysere tider i møte

Etter det DN kjenner til, hadde Flyr på det meste rundt 110 piloter aktivt i tjeneste, og per i dag er i underkant av 100 piloter igjen. Det vil si at netto 10–15 piloter har sluttet i selskapet av ulike grunner siden i fjor sommer.

Av pilotkorpset er det rundt 60 piloter som jobber heltid eller deltid, mens resten er permittert. Hvor mange som har valgt å slutte mens de har vært permittert, er ukjent. DN har bedt om en kommentar fra Flyrs pilotforening, men den vil ikke uttale seg.

Hos Flyr Kabinforening har det vært mellom 100 og 200 medlemmer, og i dag er en stor andel av disse permitterte. Leder Bendik Sebastian Hansen i foreningen har ikke oversikt over hvor mange av medlemmene som er permitterte, men sier det er stor tro på fremtiden blant de ansatte.

– Jeg tror vi går lysere tider i møte. På tampen av vinteren, da tar det seg opp trafikkmessig. Mitt inntrykk er at alle avdelinger jobber på spreng for å få alle ansatte tilbake i full jobb. Forhåpentlig er dette første og siste gang Flyr benytter seg av permitteringer, sier Bendik Sebastian Hansen.

På vegne av Flyrs ledelse kommenterer Sandaker-Nielsen:

– Akkurat nå er rundt 100 kolleger permittert og målet er at alle skal være tilbake i full jobb senest i mars. Piloter og kabinansatte som har sagt opp, er allerede erstattet av nye kolleger som starter på kurs i februar. Flere ansatte har frivillig gått ned til 50 prosents stilling for at kolleger ikke skal bli 100 prosent permittert. I tillegg har flere permitterte bidratt med ulike oppgaver på kontoret og dermed unngått full permittering. Vi opplever at våre kolleger er skikkelig motiverte og ser frem til å få alle tilbake i full jobb.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.