Norwegian Pilot Services og den skandinaviske pilotforeningen Norwegian Pilot Union ble natt til onsdag enige om rammene for en ny treårig tariffavtale.

– Dette er en avtale som vi mener ivaretar Norwegian som arbeidsgiver på en god måte. Når man skal vokse såpass mye globalt er det viktig å ha ro i rekkene og et felles mål som alle jobber mot, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nilsen i Norwegian.

På hvilken blir Norwegian ivaretatt godt i den nye avtalen?

– Det viktigste er å ha en avtale som innebærer at både ledelsen, selskapet, og eierne er fornøyd med betingelsene, sier Sandaker-Nilsen

– Skaper stabilitet

Norwegian skriver i en pressemelding onsdag morgen at avtalen vil gi Norwegian-konsernet forutsigbarhet og stabilitet slik at den globale ekspansjonen kan fortsette. For pilotenes del vil avtalen, ifølge pressemeldingen, gi konkurransedyktig lønnsutvikling og gode karrieremuligheter.

Hva legger dere i at den nye avtalen vil skape mer stabilitet for selskapet?

– Det er at vi nå er blitt enig om en treårig avtale der det er en enighet mellom Norwegian og pilotene om å sammen bygge Norwegian. Tidligere har vi fra tid til annen hatt konflikter, men vi tror denne nye avtalen vil skape mer stabilitet, sier Sandaker-Nilsen

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart og arbeidstagerorganisasjonen Parat skal nå formelt utforme avtalen før den sendes ut på uravstemning og signeres. Sandaker-Nilsen ønsker ikke å si noe om detaljene i avtalen.

Fornøyd med avtalen

– Vi er svært godt fornøyd med at vi er blitt enige om rammene for en ny tariffavtale som gir Norwegian forutsigbarhet når konsernet ekspanderer kraftig. Forhandlingene har vært preget av gjensidig tillit og respekt, og ikke minst et klart felles mål om å sammen bygge Norwegian videre. Denne avtalen muliggjør nettopp det, sier daglig leder Lars Rønnov i Norwegian Pilot Services og leder i Norwegian Pilot Union, Halvor Vatnar i en pressemelding fra Norwegian.

– Den skandinaviske delen av konsernet er viktig for at Norwegian skal lykkes. Det er derfor gledelig at Norwegians skandinaviske pilotselskap og pilotforeningen er blitt enige om rammene for en ny tariffavtale som gir forutsigbarhet og stabilitet i en tid der konkurransen blir stadig tøffere. Jeg vil takke foreningen for godt samarbeid og god dialog gjennom forhandlingene og ser frem til et fortsatt godt samarbeid videre, sier HR-direktør Helga Bollmann Leknes i Norwegian i pressemeldingen.(Vilkår)