Statoil-toppene står med alvorlige ansikter på rekke og rad idet Statoils granskningsrapport legges frem på foran tallrike pressefolk i hovedkontoret på Forus. 29. april i år styrtet et EC 225-helikopter fra CHC Helicopter ved Turøy i Hordaland på vei hjem fra Statoils Gullfaks B-plattform. Alle 13 ombord omkom. Torsdag gjorde Statoil opp status for sitt eget arbeid med helikoptersikkerheten før, under og etter ulykken.

– Ulykken har preget meg. Ingen kan gjøre om på det som skjedde 29. april, sier norgessjef Arne Sigve Nylund.

– Det vi kan gjøre, er å ta lærdom av det som skjedde.

Betenkelige kontrakter

Granskningsrapporten sier lite om årsakene til selve ulykken, ettersom dette er tema for Havarikommisjonen. Rapporten indikerer likevel at Statoil kan ha gått for langt i å presse hardt prøvede leverandører av helikoptertjenester. «Luftfartstilsynet har overfor granskningsgruppen gitt uttrykk for at anstrengt økonomi og nedbemanninger hos helikopteroperatørene kan føre til forvitring av sikkerhetskulturen», står det i rapporten. Flere aspekter ved helikopterkontraktene kritiseres.

Forsinkelsesgebyrer: Statoil krever rabatt hvis helikoptrene kommer for sent, og har ønsket å øke straffen i nye kontrakter. «Det har vært fremholdt at systemet kan bidra til stress hos piloter og mekanikere, og dermed øke risikoen for at de kan komme til å gjøre feil», heter det i rapporten.

Kortere snutider: Før ble det lagt inn en time mellom ankomst og avgang, noe Statoil ønsket å halvere. Rapporten oppgir at kortere snutider kan gi flere forsinkelser og at negative effekter av forsinkelsesgebyrene opptrer oftere.

Effektiviseringspress: Når Statoil etterspør færre helikoptertimer, kan det bidra til det rapporten kaller «kannibalisering» og «robbery», nemlig at helikopterleverandørene tar reservedeler fra uvirksomme helikoptre.

Skal se på saken

Etter pressekonferansen medgir Nylund overfor DN at Statoil nå må gjennomgå sine helikopterkontrakter på nytt. Rapportens anbefaling nummer én er at selskapet ser på alle sine kommersielle og tekniske krav til leverandørene i sin helhet, for å vurdere det samlede presset mot leverandørene. Det var særlig i en ny kontrakt med helikopterselskapet Bristow fra første mai neste år, at nye og langt strengere forsinkelsesbøter og snutider skulle innføres.

– Vi vil se på en totalitet når det gjelder en ny strategi for flysikkerhet, sier Nylund.

Når strategigjennomgåelsen er ferdig, kan ikke Statoil opplyse om. Statoil vil blant annet vurdere om selskapet bidrar til for hard belastning av helikopterparken og om forsinkelsesgebyrer øker risikoen.

– Vi kommer til å se på det både i eksisterende og eventuelle nye kontrakter, sier Nylund.

En alternativ modell kan ifølge rapporten være at Statoil beregner forsinkelsesgebyrer på grunnlag av gjennomsnittsmålinger, ikke enkeltturer. slik Sintef allerede foreslo i 2010.

Glad for rapporten

Norgessjef Arne Roland i CHC Helicopter er blant dem som har vært aller mest kritisk til Statoils press mot helikopterleverandørene.

Torsdag ville han ikke kommentere enkeltpunktene i rapporten overfor DN, men viste i stedet til en pressemelding fra selskapet. Han er blant annet glad for at Statoil eksplisitt forplikter seg til en norsk bransjestandard for helikoptersikkerhet som ligger høyere enn nye foreslåtte minstestandarder i Europa.

– De som mistet sine kjære i ulykken, vil aldri få dem tilbake. Tapet og savnet deres vil vedvare. Men som ledere i denne bransjen er vi forpliktet til å stoppe opp ved slike hendelser og gjøre det vi kan for å sørge for at det ikke skjer igjen. Statoil har i dag vist at de tar dette arbeidet på det største alvor. Det gjør vi også, sier Roland i meldingen.

 

Følg markedene med DN Investor

Hør DN-podcast om maktens språk: Er Trump og Brexit et tegn på at makten snakker over hodet på folk? Hvorfor vender folk seg fra ekspertene og heller hører på frisører enn ministre? DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim diskuterer maktens språk med Marte Gerhardsen og Lars-Erik Grønntun.

Får du ikke opp spilleren? Prøv her eller her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Anbefalt av DNtv:

Derfor holder Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent
Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer bakgrunnen for rentebeslutningen.
04:24
Publisert:
 

Roboter inntar byggebransjen
Kruse Smith har leid inn selskapet nLink og robotene Drilly I og Drilly II til å drille ti tusen hull i taket i det nye bygget til Arkivenes Hus i Stavanger.
00:53
Publisert: