Mange ambulansefly har i vår stått på bakken på grunn av pilotmangel, etter at dagens operatør Lufttransport tapte anbudet etter 25 års drift. Babcock, som fikk oppdraget i stedet, skulle kunne drive tjenesten 900.000 kroner billigere i uken, og på den måten spare 282 millioner kroner i løpet av oppdragsperioden på seks år.

Men vrakingen av Lufttransport har også en utgiftsside. Luftambulansetjenesten har den siste måneden leid inn ekstra fly, helikoptre, ambulanser og mannskap for å sikre den livsviktige beredskapen.

Etter fire uker nærmer de ekstra kostnadene seg ti millioner kroner, viser tall fra Luftambulansetjenesten. De største utgiftene er et innleid Beech ambulansefly fra Sverige og to innleide helikoptre fra Forsvaret.

En halv million i uken for ekstra helikopter

Leie av Beech ambulansefly koster 600.000 kroner per uke. Flyet står i beredskap i Tromsø mandag til fredag. Samlet kostnad for fire uker i mai er 2,4 millioner kroner.

Leie av to helikoptre fra Forsvaret koster mellom 350.000 og 500.000 kroner per helikopter per uke. Helikoptrene er foreløpig leid inn for fire uker og koster opptil fire millioner kroner. Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord opplyste på ekstraordinært styremøte 15. mai at han anbefalte å forlenge kontraktene på helikoptrene, så her kan kostnadene øke ytterligere.

Oppbemanning av en ekstra lege og to sykepleiere koster 70.000 kroner per uke, rundt 280.000 kroner for en måned.

For å redusere behovet for luftambulanse fra Lofoten og Vesterålen har Helse Nord utplassert en ortopedisk tjeneste i området. Det koster 150.000 kroner per uke og 600.000 for en måned.

Finnmarkssykehuset har styrket bilambulansen, beregnet kostnad er 50.000 kroner. I tillegg har innleie av personell og juridiske vurderinger kostet 500.00 kroner.

8,8 millioner kroner så langt

Totalt er ekstraregningen på 8,8 millioner kroner. De interne kostnadene til overtid for ansatte i Helse Nord er ikke tatt med i regnestykket. Det er trolig behov for å forlenge flere av tiltakene ut i juni måned, noe som sannsynligvis vil øke utgiftene til over ti millioner kroner.

Vorland opplyste på styremøte at Luftambulansetjenesten vurderer å leie inn et ekstra jetfly fra Sverige. Kostnaden avhenger av bruken, der timeprisen er oppgitt til 31.000 kroner.

Det er ikke bestemt hvem som til syvende og sist skal betale regningen. Vorland uttalte på styremøtet i Tromsø at det trolig er helseforetakene, som eier luftambulansetjenesten, som må betale.

Helsekomiteen på Stortinget gjennomfører høring i saken torsdag. (Vilkår)

Drømmer du om å ta over et historisk hotell så bør du se dette
Innerst i Fjærlandsfjorden ligger Mundal hotell. Hotellet ble bygget i 1891 da utenlandske turister strømmet til Norge. I dag ligger hotellet der som et spøkelseshus. Kan nye krefter ta hotellet tilbake til sine gode gamle dager?
05:14
Publisert: