Luftfartstilsynet har foreslått en ny forskrift som innebærer at nye grupper blir omfattet av luftfartsloven. Nulltoleranse for rus på jobben vil dermed også gjelde for flyteknikere, ansatte i kontrolltårnet og bakkeansatte med oppgaver av betydning for flysikkerheten, skriver bransjenettstedet Flysmart24. Disse gruppene kan bli kontrollert av politiet, slik flyvende personell blir i dag.

Forslaget er sendt ut på høring, men tilsynet sier de skjerpede reglene blir innført fra 1. januar uansett hvilke reaksjoner som kommer i høringsrunden.

Blant dem som skal underlegges bestemmelsene i luftfartsloven er værtjenesten, de som sjekker inn passasjerer og håndterer bagasje og frakt, personell som fyller drivstoff på flyene og de ansatte i branntjenesten.

Luftfartstilsynet har per nå ingen konkret oversikt over omfanget av rus blant sikkerhetskritisk personell på bakken.

– Vi mener likevel, i likhet med Samferdselsdepartementet, at det skal være nulltoleranse for påvirkning av rusmidler for disse ansatte, sier juridisk direktør Nina B. Vindvik, til Flysmart24.(Vilkår)

Elbilen som skal erstatte din konvensjonelle bil
Det norske markedet skriker etter elbiler med lang rekkevidde. Her er den de skriker høyest etter.
02:33
Publisert: