– Vi har tapt 13 piloter; 12 som har sagt opp og én som har gått av med pensjon. Taper vi 20 eller 30 til, frykter jeg fullt havari i flyambulansetjenesten, sier administrerende direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport, som i 25 år har drevet flyambulansetjenesten i Norge.

Wilhelmsen skal forklare seg under Stortingets høring om flyambulansesaken torsdag.

Han har rekruttert 12 nye piloter for noen måneder siden, men regner med at det blir gradvis enda vanskeligere å finne flere jo kortere tid det er igjen før Lufttransports kontrakt går ut. Den nye operatøren Babcock skal overta driften av ambulanseflyene fra juli 2019.

Under målet

I april i år leverte Lufttransport ti prosentpoeng under det avtalte beredskapsnivået for flyambulansetjenesten på grunn av mangel på personell.

Det går frem av tall DN har fått fra Luftambulansetjenesten HF, som er den statlige oppdragsgiver for slike fly- og helikoptertjenester.

I avtalen med staten er forutsetningen 95 prosent beredskap ved alle basene i gjennomsnitt. April-tallet var 86,67 prosent i snitt, og verst var det ved Kirkenes-basen med 69 prosent.

I virkeligheten har beredskapen vært enda noe lavere på grunn av sykefravær i den medisinske betjeningen. Dette er ikke operatørselskapets Lufttransports ansvar, helsepersonellet som følger flyene er direkte ansatt i helseforetakene.

Staten har de senere ukene mobilisert ekstra for å avhjelpe beredskapssvikten – blant annet ved å stille til disposisjon to helikoptre fra Forsvaret og ved å leie inn et ekstra fly fra Babcock – selskapet som senere skal overta flyambulansejobben.

Fly til 600.000 i uken

I Stortinget onsdag måtte helseminister Bent Høie svare på hva denne ekstrainnsatsen har kostet. Svaret er flere millioner kroner på få uker. Innleid fly mandag til fredag koster ifølge statsråden 600.000 kroner i uken.

Forsvarets helikoptre koster mellom 350.000 og 500.000 kroner per uke. I tillegg kommer en rekke andre, mindre poster som ekstramobilisering av ambulansebiler, økt beredskap ved sykehusene og annet, ifølge Høie.

Helseministeren sier til DN at kontrakten med Lufttransport åpner for å kutte i løpende betaling til selskapet når leveransene faller under det avtalte nivået.

– Men Luftambulansetjenesten HF og helseforetakene for øvrig må avgjøre når og hvordan dette eventuelt skal skje, sier han.

Hittil har staten ikke kuttet i de månedlige oppgjørene.

Statfly?

Det var Rødts Bjørnar Moxnes som spurte statsråden om ekstrakostnader. Han mener løsningen er å la flyambulansepilotene bli offentlig ansatte under helseforetakene. I tillegg mener han den gjennomførte anbudsrunden er kritikkverdig og beheftet med feil.

Høie avviser tanken om «Statfly» og angrepet på anbudspraksis.

– Disse har gitt bedre tjenester for pengene. Kvalitetskravene øker også i neste anbud sammenlignet med dagens kontrakt, sier han.

Ifølge Luftambulansetjenesten HF har det hittil vært utlyst fem større kontrakter på syketransport med fly eller helikopter. Anbudspraksis har så langt ikke vært angrepet ved klager til klageorganet Kofa eller ved rettslige skritt.(Vilkår)

Er det greit med shorts på jobb?
Vi har sjekket tre arbeidsplasser.
02:43
Publisert: