– Dette er helt vanvittig, sier Tromsø-ordfører Kristin Røymo (Ap).

I over én uke har det vært fullt kaos rundt luftambulansetjenesten i Nord-Norge og flere av flyene har tidvis vært ute av tjeneste grunnet mangel på piloter.

Situasjonen oppsto etter at en ny operatør vant kontrakten med å drive luftambulanse i Nord-Norge fra 2019. Kontrakten er verdt 2,6 milliarder kroner over ti år.

Etter tildelingen har pilotene forhandlet med den nye operatøren om å få til en overgang av pilotene, men forhandlingene brøt sammen 27. april.

Samme ettermiddag meldte flere piloter at de ikke var friske nok til å fly.

– Dette er en rasering av den grunnleggende tryggheten for mange i landsdelen, sier Røymo.

Ordfører Kristin Røymo (Ap) i Tromsø mener anbudet på luftambulanse i Nord-Norge må nullstilles og granskes av Riksrevisjonen.
Ordfører Kristin Røymo (Ap) i Tromsø mener anbudet på luftambulanse i Nord-Norge må nullstilles og granskes av Riksrevisjonen. (Foto: Lars Åke Andersen)

I helgen var ett fly ute av drift grunnet pilotmangel og dagens operatør Lufttransport har varslet at det kan bli flere problemer i mai og juni.

Dette er en rasering av den grunnleggende tryggheten for mange i landsdelen
Kristin Røymo, Tromsø-ordfører (Ap)

Krever granskning

Røymo gikk først ut i Nordlys søndag og sa at anbudstildelingen i regi av Luftambulansetjenesten burde bli gransket av Riksrevisjonen. Hun reagerer spesielt på opplysninger om at den nye operatøren Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) ikke vil videreføre teknisk vedlikehold av flyene i Tromsø, men gi jobben til en annen leverandør i utlandet.

– Anbudet er gjennomført uten å ta hensyn til et flyteknisk miljø i Tromsø med over 30 års erfaring. Det er viktig for sikkerheten at man beholder et miljø tett på operasjonen og med viktig kunnskap om driften under krevende forhold i Nord-Norge, sier Røymo.

Hun mener behandlingen av både teknikere og piloter som plutselig kan stå uten jobb, viser at anbudet må gjøres på nytt.

– Hele anbudsprosessen må nullstilles og Riksrevisjonen må gjennomgå saken, sier hun.

NRK Troms meldte før helgen at BSAA antagelig ville flytte flyvedlikeholdet til Østersund i Sverige, og 18–20 arbeidsplasser i selskapet LT Tech på Tromsø lufthavn kan gå tapt.

«Svært grundig prosess»

Administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten avviser at flyttingen kan påvirke sikkerheten.

– Jeg kan ikke se hvorfor sikkerheten vil rammes av om vedlikeholdet flyttes fra én leverandør til en annen. Den nye operatøren har en stor virksomhet i Sverige med god oppfølging av sikkerheten og det kan være krevende vær der også, sier han.

Om anbudet som ble avsluttet sommeren 2017, sier Juell:

– Vi kjørte en svært grundig prosess med egne jurister og en ekstern juridisk vurdering. Den tapende part, Lufttransport, brukte flere uker til å gå gjennom saken uten at de fant grunnlag for å klage på vedtaket eller be om midlertidig forføyning.

Administrerende direktør Marius M. Hansen (34) hos operatøren BSAA sier det ikke er mulig å beholde samme vedlikehold som i dag.

– Vi kommer med helt nye fly, som krever en annen vedlikeholdsplan enn de flyene som benyttes i dag, skriver han i en epost.

Han sier noen ressurser fortsatt vil bli lagt til flyplasser i Nord-Norge og at det kan beholde en mindre kontrakt med LT Tech.

– Vi vil be om møter med ordførerne i de aktuelle byene for å informere, skriver han.

Positiv til granskning

Leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund, som representerer pilotene i Lufttransport, er positiv til granskning.

– Mange forutsetninger er endret siden anbudet ble gjennomført. Vi hadde forventet likebehandling av aktørene i konkurransen, men når bare én aktør er bundet av eksisterende tariffavtale, er det umulig å konkurrere på like vilkår, sier Carlsen.

Hansen i BSAA sier pilotene gjerne må søke på jobb hos dem, men kan ikke garantere ansettelse.

– Pilotene i Lufttransport har en kompetanse som gjør at de er attraktive for Babcock. Er de motivert og ønsker fortsatt jobb i tjenesten, kan de selvsagt søke jobb hos oss, skriver Hansen i eposten.

Ambulanseflyene står for rundt ti prosent av syketransporten i Nord-Norge, men en betydelig større andel av de mest kritiske transportene.(Vilkår)

Slik samler du bonuspoeng raskt
00:57
Publisert: