Denne uken kan helsepolitikere ta en viktig avgjørelse i luftambulansesaken etter én måned med kaos for ambulansefly i Norge-Norge. Det er usikkert om det vil bli flertall på Stortinget for å kansellere den inngåtte kontrakten med flyselskapet Babcock, som etter planen skal ta over virksomheten neste sommer. Regjeringen har advart om et mulig erstatningskrav hvis kontrakten brytes.

Flere politikere, fagforeninger og legepersonell har ment at konkurransen burde legge til grunn virksomhetsoverdragelse – en plikt til at ny operatør overtar de ansatte på samme vilkår i nytt selskap. Kritikere mener det ville ha sikret en rettferdig konkurranse og hindret jobbflukt blant pilotene.

I to separate høringer i forkant av anbud på ambulansehelikopter og ambulansefly ble det nesten ikke nevnt et slikt krav hos noen av aktørene som sendte inn sine innspill.

Lufttransport mistet kontrakten etter over 25 år, og ba heller ikke om at virksomhetsoverdragelse skulle gjelde i anbudet.

– Vi trodde det kravet gjaldt uansett, sier administrerende direktør Frank Wilhelmsen til DN.

LO sto alene

I mars 2016 holdt Luftambulansetjenesten den første høringsrunden for et anbud på ambulansehelikopter.

«I denne runden kom det ingen innspill om virksomhetsoverdragelse,» skriver administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten i et brev til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i forrige uke.

På høsten samme år var det en ny høringsrunde om anbudet på ambulansefly.

«Resultatet var 300 innspill fra 17 interessenter,» skriver Juell.

Det var bare LO og Legeforeningen som i siste runde nevnte at pilotene og annet personell burde følge med videre og beholde samme vilkår.

«Dagens operatør, Lufttransport, gjorde det ikke,» står det i brevet.

Norsk Flygerforbund sier de har tatt opp saken direkte med Helse- og omsorgsdepartementet i et møte høsten 2016.

«I LOs høringssvar ble det samme påpekt med samme tyngde,» skriver leder Yngve Carlsen i en tekstmelding.

Mandag satt han i forhandlinger med den nye operatøren Babcock om en mulig løsning for pilotene.

Overbevist av juristene

Lufttransport fikk en omfattende juridisk vurdering av advokatfirmaet BA-HR datert februar 2016 som konkluderte med at virksomhetsoverdragelse ville gjelde i anbud som dette.

– Vurderingen ble laget i forkant av anbudet på ambulansehelikopter og vi priset inn i tilbudet en forutsetning om at de ansatte ville følge med videre, om vi vant kontrakten, sier Wilhelmsen.

Konkurrenten Norsk Luftambulanse beholdt den kontrakten.

I fjor sommer var det et lignende anbud på ambulansefly, og oppdraget verdt 2,6 milliarder kroner gikk til svensk-britiske Babcock Scandinavian Air Ambulance. Det er kjent at deres personalkostnader ligger over 20 prosent under nivået i Lufttransport.

– Vi la til grunn den samme vurderingen fra juristene om virksomhetsoverdragelse som i det første anbudet, sier Wilhelmsen.

Luftambulansetjenesten hadde aldri med et krav i anbudet om at pilotenes lønns- og pensjonsvilkår skulle bli med videre, og konkurransen handlet bare om kvalitet (60 prosent) og pris (40 prosent). I møte med politikerne på Stortinget sist uke, sa Juell at EØS-reglene hindrer et krav om at pilotene følger med.

Helse- og omsorgskomiteen skal oversende saken til Stortinget med en anbefaling senere i uken. Det er uklart om Arbeiderpartiet står fast på kravet om at anbudet bør kanselleres, og Kristelig Folkeparti har sagt at det skal bestemme seg denne uken.(Vilkår)

Hverken spiser eller drikker før trening
Norseman-vinner Anne Nevin (45) fra Trondheim har trent opp kroppen til å forbrenne fett fremfor karbohydrater.
02:27
Publisert: