SSP Norway overtok på slutten av fjoråret lokalene og kundene etter det Lufthansa-eide LSG, skriver Romerikes Blad. Nylig foretok Mattilsynet en uanmeldt inspeksjon av anlegget, som førte til et hastevedtak om stengning. Da inspektørene var på besøk i avdelingen, beskrev de blant annet funn av mugg og at fugler hadde tilgang inn gjennom et hull i veggen.

– Ved tilsynet var produksjonskjøkkenet, kjølerom og oppvasken generelt meget skittent. Det var også generelt manglende kontroll med rutiner for hygienepraksis. Lokalene har et klart behov for vedlikehold, står det blant annet i tilsynsrapporten.

På dagen for inspeksjonen tillot man at SSP Norway leverte mat til én siste avgang, under forutsetning av den ble produsert på nytt et annet sted.

Etter en umiddelbar nedvasking av produksjonsanlegget fikk bedriften gjenåpne kjøkkenet dagen etter. I forrige uker ble en vedlikeholdsplan utarbeidet, og innen 11. mai skal hele taket vaskes.

– Vi har en god og løpende dialog med Mattilsynet, og vi skal selvsagt så raskt som mulig bringe avdelingen opp på god SSP-standard, sier Bente Brevik, som overtok som administrerende direktør i SSP Norway 1. april.

SSP Norway driver 29 serveringssteder på Gardermoen og er etablert på en rekke reiseknutepunkter. I fjor omsatte SSP Norway for 1,6 milliarder kroner i Norge.(Vilkår)

Ni av fjorten i ledelsen er kvinner
Irene Rummelhoff sin ledergruppe består av ni kvinner og fem menn, mens det i konsernledelsen kun sitter tre kvinner.
01:22
Publisert: