Sent torsdag kveld meldte flyselskapet Norse Atlantic Airways at det fikk fulltegnet en kapitalinnhenting på 150 millioner kroner. Det var eksisterende aksjonærer som fikk muligheten til å tegne seg på samme betingelser som i en rettet emisjon før jul.

Fredag morgen fulgte selskapet opp med en årsrapport for 2021 som inneholdt et alarmerende budskap om selskapets finansielle utvikling gjennom vinteren.

Den bokførte egenkapitalen var tapt før den siste kapitalinnhentingen, og selskapet kan overfor DN ikke svare på om de friske pengene fra eksisterende aksjonærer er nok til å få egenkapitalen i pluss igjen. Derimot peker selskapets ledelse på at de reelle verdiene er betydelig høyere enn bokført egenkapital.

Selskapet gikk på vingene med første flyvning over Atlanterhavet i juni i fjor.

Egenkapitalen tapt etter nyttår

Det er tidligere kjent fra 2022-regnskapet at den bokførte egenkapitalen ved nyttår var 10,5 millioner dollar, tilsvarende vel 110 millioner kroner. I den ferske årsrapporten publisert fredag står det at selskapet siden nyttår har hatt tap som tilsvarer «mer enn halvparten av aksjekapitalen» registrert ved årsskiftet.

Aksjekapitalen ved årsskiftet var 30 millioner dollar, og halvparten av det er 15 millioner dollar, eller 160 millioner kroner.

Det vil si at den bokførte egenkapitalen var minus 50 millioner kroner, eller enda lavere enn det, før friske penger ble hentet inn denne uken.

Norse Atlantics finansdirektør Ben Boiling vil overfor DN ikke svare på om egenkapitalen blir positiv igjen om den siste kapitalinnhentingen på 150 millioner kroner regnes med. Han sier det er for tidlig å kommentere på resultatene i årets første kvartal.

– Jeg kan ikke kommentere på eksakte tall på nåværende tidspunkt, utover å bekrefte at den lave flyaktiviteten og den normalt svake vintersesongen resulterte i trafikktall som lå under vårt «break-even»-nivå. Derfor burde det ikke være noen overraskelse om vi ser et regnskapsmessig tap i perioden, skriver Boiling i en epost.

Aksjekursen falt rundt fire prosent til 3,65 kroner fredag formiddag.

Peker på reelle verdier

Boiling legger til – akkurat som i årsrapporten – at selskapet mener de «reelle» verdiene er langt større enn de bokførte, og at den underliggende egenkapitalen derfor er positiv.

Det handler blant annet om gunstige leieavtaler på selskapets Boeing 787 Dreamliner-fly, inngått midt under pandemien.

– Våre leasingavtaler har en betydelig nåverdi som ikke er reflektert gjennom regnskapet, verdiene av start- og landingsrettigheter (i London, red. anm.) er ikke reflektert i balansen, en utsatt skattefordel er ikke reflektert, og regnskapsreglene er slik at vi må bokføre mye høyere leasingkostnader de første årene enn de reelle utgiftene, skriver Boiling.

Kontantbeholdningen ved nyttår var på 65 millioner dollar (687 millioner kroner) og selskapet sier det er mer enn forretningsplanen tidligere i 2022 la til grunn.

Utelukker ikke flere emisjoner

Boiling viser til at selskapet er på vei inn i høysesongen.

– Alle flyene vil generere inntekter fra 1. juli og jeg venter helt klart at inntjeningen vil endres til det bedre. Trafikkutviklingen i april er bedre enn i første kvartal, sier Boiling.

I årsrapporten står det et forbehold om at selskapet kan få et nytt kapitalbehov om bestillingene frem i tid er lavere enn ventet, eller kostnadene høyere enn ventet.

Det er gått to år siden flyselskapet Norse Atlantic Airways så dagens lys og fikk et milliardbeløp i startkapital fra investorer. Og for bare ti måneder siden tok det første Norse Atlantic-flyet av fra Gardermoen med kurs for New York.

– Vi har ikke behov for mer penger, sa gründer og toppsjef Bjørn Tore Larsen i juni i fjor.

I fjor høst meldte Larsen likevel om innhenting av vel 300 millioner kroner i frisk kapital til å ta selskapet gjennom vinteren og en utvidelse av virksomheten i London.

Etter høstens kapitalinnhenting rettet mot noen utvalgte investorer, ble det også lansert en såkalt reparasjonsemisjon mot eksisterende eiere på inntil 150 millioner kroner. Her gis tusenvis av småsparere muligheten til å satse sparepengene på selskapet.

For en måned siden ble for øvrig publisering av årsrapporten utsatt med én dag, fra 20. april til publisering 21. april, altså én dag etter at de siste pengene ville være på plass. Dermed rakk ikke investorene å få med seg nyheten om tapt egenkapital.

Selskapet la i februar frem et underskudd på 1,3 milliarder kroner for fjoråret. De siste månedlge trafikktallene har vist at fyllingsgraden om bord i flyene (andel solgte seter, red. anm.) lå på mellom 50 og 60 prosent i månedene januar til mars i år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.