Flyselskapet Norse Atlantic har hentet 300 millioner kroner i friske penger, til en tegningskurs på 2,5 kroner. Norse Atlantic-kursen endte torsdag til sluttkurs 4,15 kroner.

Største aksjonær Bjørn Tore Larsen, som også er konsernsjef og grunnlegger, hadde opprinnelig garantert for 203 millioner kroner av emisjonsbeløpet, men dette beløpet er blitt nedjustert som følge av den store interessen, opplyser selskapet i en børsmelding natt til fredag.

Larsen har dermed blitt tildelt aksjer for 93 millioner kroner «for å bedre den frie flyten av aksjer i selskapet», heter det i meldingen. Ifølge selskapet var emisjonen betydelig overtegnet.

Pengene skal brukes til å opprettholde en kontantbuffer som følge av et krav fra britiske luftfartsmyndigheter. I forbindelse med emisjonen blir det utstedt 120 millioner nye aksjer.

To tredjedeler av Norses børsverdi har fordunstet på Oslo Børs i løpet av høsten og emisjonskursen settes til kun ti prosent av den kursen aksjen befant seg på da selskapet ble børsnotert i fjor vår.

Det har foreløpig ikke lyktes DN å komme i kontakt med Larsen.

Kjos er med

I børsmeldingen torsdag ettermiddag ble det klart at emisjonen var blitt fullt ut garantert av «noen nye investorer og eksisterende aksjonærer». Disse ble tilbudt et slags honorar på hele syv prosent, basert på summen de bidrar med i kapitalinnhentingen.

For Larsen vil det bety at han kan få opptil 14 millioner kroner i løpet av torsdagskvelden dersom emisjonen går som selskapet har planlagt. I meldingen natt til fredag opplyser selskapet at det samlede honoraret for garantistene er på 21 millioner kroner. Dette honoraret vil bli utbetalt i form av til sammen 8,4 millioner nye aksjer til samme kurs som tegningskursen i emisjonen.

I tillegg til Larsen har flere andre innsidere tegnet seg i emisjonen:

  • Observatoriet Invest as, som tilhører Bjørn Kjos, er blitt tildelt to millioner aksjer (fem mill. kroner) og 140.000 «honorar-aksjer». Kjos er styremedlem i Norse.
  • GS Consulting as, et selskap tilknyttet teknologidirektør Gisle Stavland, er blitt tildelt 400.000 aksjer.
  • Alltid as, et selskap tilknyttet primærinnsider Kristin Berthelsen, ble tildelt 360.000 aksjer.
  • Bosel as, et selskap tilknyttet finansdirektør Ben Boiling, er blitt tildelt 40.000 aksjer.
  • Direktør Yngve Carlsen er blitt tildelt 40.000 aksjer.

Reparasjonsemisjon

Kravet fra britiske luftfartsmyndigheter går ut på at selskapet må investere 46 millioner dollar som kun skal brukes av Norse Atlantics britiske datterselskap, for at det skal kunne drifte eksisterende ruter, i tillegg til å opprette nye ruter fra Storbritannia til USA.

Pengene skal også brukes på generelle selskapsformål, opplyses det.

Dette er andre gang Norse henter penger siden oppstarten, etter en kapitalinnhenting på 1,3 milliarder kroner i forkant av børsnoteringen i fjor.

BT Larsen&Co har i forbindelse med kapitalinnsprøytningen gått med på en såkalt lockup-avtale på seks måneder, som betyr at den største eieren i utgangspunktet ikke skal selge seg ned det neste halve året.

Da selskapet ble børsnotert i april i fjor, ble egenkapitalen priset til knappe 1,5 milliarder kroner. I det siste er imidlertid børsverdien vært på omkring 310 millioner kroner.

Meglerhusene Pareto Securities og Sparebank 1 Markets har blitt hyret som tilretteleggere for emisjonen. Det blir videre opplyst at selskapet vil fortsette med en reparasjonsemisjon gjennom utstedelse av ytterligere 60 millioner aksjer, forutsatt av godkjennelse fra en ekstraordinær generalforsamling.

Driftstillatelse i Storbritannia

Så sent som i september uttalte Larsen at selskapet ikke hadde behov for ny kapital. Da sa han i et intervju med DN:

– Ikke som følge av det vi har sett så langt. Men vi vet jo at dette er en kapitalintensiv bransje, og det er viktig å ha godt med penger. I dag har vi ingen planer for å hente friske penger.

Norse Atlantic Airways har nylig fått godkjent en operativ driftstillatelse (Air Operator Certificate) i Storbritannia. Det mangler fortsatt alle godkjennelser fra myndighetene på begge sider av Atlanterhavet, som nå blir innhentet, og selskapet flyr inntil videre bare på den norske driftstillatelsen.

Dette har medført at selskapets flyvninger fra London til New York er nødt til å starte i Oslo og fly via den engelske hovedstaden. Det i seg selv skal være kostnadsdrivende for selskapet.

Billettprisen hos Norse indikerer at det er langt i fra lønnsomt for selskapet å fly mellom Oslo og London. Torsdag er det mulig å kjøpe flybilletter for turer mellom de to byene for omkring kun 500 kroner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.