Onsdag formiddag hadde styret i kriserammede Flyr samlet aksjonærene til en ekstraordinær generalforsamling. Det var et hastig innkalt møte for å vedta kapitalinnhentingen i fire steg på totalt inntil 700 millioner kroner. Aksjonærene fikk bare syv dager på seg til å stemme over planen etter at kapitalen var hentet inn sist uke. Denne kreative redningsplanen er blitt ført i pennen av investorene Jan Petter Sissener og Riulf Rustad.

Redningsplanen ble banket gjennom under aksjonærmøtet, men ikke uten protester fra noen aktive aksjonærer som meldte seg med kritiske spørsmål. Det var Flyrs finansdirektør Brede Huser som svarte på spørsmål, mens styreleder og gründer Erik G. Braathen ikke deltok på møtet selv.

Norwegian-alliert tok ordet

Én av dem som hadde flere innvendinger til Flyr mot kriseplanen og håndteringen av kapitalinnhentingen, har også sterke interesser hos erkerivalen Norwegian.

Under det digitale møtet onsdag kom det nemlig flere spørsmål fra investor Nils A. Foldal, som på forhånd hadde sikret seg en mindre aksjepost i selskapet, gjennom sitt private selskap Manara as.

«Hvor lenge har styret og ledelse visst at det var behov for en emisjon,» la Foldal inn som spørsmål i det digitale aksjonærmøtet.

Økonomisk sett var Foldals Flyr-investering som vekslepenger å regne. En post på 1000 aksjer ble handlet til under 100 kroner i dagene før den siste redningsplanen ble kjent sist uke.

Det ga likevel en gyllen mulighet til å delta på generalforsamlingen og stille spørsmål.

Foldal har vært en aktiv redningsmann finansielt for Norwegian under konkursprosessen og refinansieringen under koronapandemien. Den gang var Foldal, som daglig leder i investeringsselskapet Ludvig Lorentzen as, blant et knippe hjørnestensinvestorer som sto klar med et milliardbeløp i friske penger til Norwegian under en kapitalinnhenting i mai 2021.

Foldal gikk også inn privat som aksjonær i Norwegian, og har senere sluttet i Ludvig Lorentzen. Foldal ble under Norwegian-emisjonen tildelt en brukbar post med aksjer, som i dag er verdt omkring 25 millioner kroner. Senere har Foldal ledet valgkomiteen i Norwegian, som foreslår medlemmer til Norwegians styre. Foldal ble gjenvalgt som leder av valgkomiteen under årsmøtet i mai i år.

DN har spurt Foldal om bakgrunnen for at han tok en aktiv rolle som kritiker under ukens aksjonærmøte i Flyr, men han ønsker ikke å kommentere det.

Stilte klart flest spørsmål

Etter det DN forstår, var Foldal bare én av flere aksjonærer som stilte spørsmål rundt planleggingen av høstens krisemotiverte kapitalinnhenting – den fjerde i rekken på under to år – og måten dette er satt opp på. Men det var Foldal som var klart mest aktiv, og hadde til slutt rettet cirka ti spørsmål til selskapet.

DN har fått tilgang til spørsmålene som ble stilt under møtet, og Foldal spurte blant annet Flyrs finansdirektør om hvor lenge kapitalinnhentingen har vært planlagt. Foldal mente han ikke fikk svar, og stilte spørsmålet på nytt. Foldal ville også vite hva Flyr mener om mulige «merverdier» gjennom gunstige leieavtaler på fly som anslås av selskapet til rundt 80 millioner dollar (cirka 810 millioner kroner).

Foldal mener det kan illustrere verdier på mer enn 0,01 kroner per aksje, og ville vite om selskapet har vurdert å realisere disse verdiene. Han var heller ikke fornøyd med svaret på det, og mente styret burde ha vært tilgjengelig for aksjonærene under møtet.

Til slutt ba Foldal om at spørsmål og svar ble protokollført, men det er ukjent for DN om det ble gjort.

Alle kan være aksjonær

Flyr har åpenbart flere små og store investorer som støtter selskapet og vil at det skal lykkes.

Flere av Flyr-investorene har reagert på at Foldal, som også er knyttet til Norwegian, gikk ut mot kapitalinnhentingen onsdag. Foldal ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for det. Samtidig er det ingenting som kan forhindre en aksjonær i selskapet, uansett bindinger til konkurrenter eller andre, å stille spørsmål i plenum til den ekstraordinære generalforsamlingen.

DN har ikke lykkes å få en kommentar fra Flyr om at en person knyttet til Norwegian-styret var aktiv under møtet onsdag.

Torsdag morgen varslet Finanstilsynet at det vil undersøke handler i Flyr-aksjen i forkant av og etter at nye Flyr-aksjer ble registrert torsdag formiddag, og vil se på om aksjen var under sterkt press for udekket shortsalg, som er ulovlig. DN har spurt Oslo Børs om deres avdeling for markedsovervåkning vil se nærmere på handelen, men har ikke fått svar fra børsen på det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.