Norwegian la torsdag frem et halvårsunderskudd på rundt én milliard kroner før skatt. Utviklingen i andre kvartal ble negativt påvirket av høyere kostnadsnivå, og konsernsjef Bjørn Kjos mener det meste av kostnadsveksten er midlertidig.

Sent i juni kom en melding om at Norwegian solgte seg ned i Bank Norwegian for cirka 360 millioner kroner. Salget ble gjort i en tilbakekjøpsavtale (TRS-avtale) for 4,7 millioner aksjer, og det betyr at Norwegian beholder retten til å kjøpe tilbake posten ett år frem i tid.

Salget fikk en regnskapsmessig effekt fordi resten av beholdningen i banken gikk fra å være verdsatt til bokført verdi, og heretter til virkelig verdi. Det gjorde at egenkapitalen i flyselskapet økte med to milliarder kroner. 

Nesten brudd

Analytiker Petter Nystrøm i ABG Sundal Collier skriver i en oppdatering at Norwegian ble tvunget til å selge aksjer i banken. Norwegian vil ikke kommentere påstanden i detalj.

«Bokført egenkapital på 3,5 milliarder kroner i andre kvartal fikk en positiv effekt på to milliarder kroner etter salget av Bank Norwegian-aksjer. Hvis ikke Norwegian hadde solgt, ville bokført egenkapital vært like under 1,5 milliarder kroner, og det ville trigget brudd på lånevilkårene (covenants)», skriver Nystrøm.

Han viser til et punkt i lånevilkårene til selskapets obligasjonslån om at bokført egenkapital til enhver tid skal være minst 1,5 milliarder kroner.

– Var salget av bankaksjene et brannsalg?

– Norwegian var nødt til å selge. Det er ingen tvil om det. Det viser jo balansetallene for andre kvartal, sier Nystrøm til DN.

Engangseffekter

DN har forsøkt å få en kommentar til saken fra konstituert finansdirektør Tore Østby, men han har ikke svart på henvendelsen. Investorkontakt Stine Klund har fredag morgen fått gjengitt innholdet i ABGs analyse, men vil ikke kommentere i detalj.

– Vi ønsker ikke å spekulere i dette, skriver Klund i en tekstmelding, og viser til at det var flere engangseffekter i andre kvartal.

– Engangseffekten i forbindelse med salg av Bank Norwegian-aksjer var positiv for egenkapitalen, mens MRO-avsetningen (avsetning for vedlikehold av fly, red.anm.) i forbindelse med salg av 11 fly fra eksisterende flåte tok ned egenkapitalen. Det var altså engangseffekter i begge retninger dette kvartalet, skriver hun.

Den positive engangseffekten fra aksjesalget var på to milliarder kroner, mens den negative effekten knyttet til vedlikehold var på 576 millioner kroner.

Flyselskapets eierandel i Bank Norwegian falt fra 20 til 17,5 prosent etter transaksjonen i juni.

Den gang var Frode Foss finansdirektør i Norwegian, men han gikk av på dagen i forrige uke. Etter at Foss gikk av, har Norwegian-aksjen falt rundt 25 prosent på Oslo Børs.

Fredag morgen åpnet aksjen med en nedgang på over to prosent.

Kutter kursmål

Fredag morgen kutter flere aksjeanalytikere sine kursmål for aksjen.

Pareto Securities nedjusterer Norwegian-aksjen fra 480 kroner til 350 kroner. Selskapet anbefaler fremdeles å holde aksjen, men senker altså anbefalingen med vel 20 prosent.

DNB Markets og ABG Sundal Collier har hatt henholdsvis kjøps- og hold-anbefalinger på Norwegian, men begge endrer nå til «selg».

DNB Markets nedjusterer kursmålet sitt fra 235 til 170 kroner, mens ABG Sundal Collier går ned fra 210 til 150 i kursmål.(Vilkår)