Norwegian ble reddet finansielt rett før sommeren med tilførsel av seks milliarder kroner i friske penger, og i ukene som fulgte har flyene gradvis kommet tilbake i luften.

Nå er selskapet klar med regnskapet for den viktige vår- og sommersesongen fra april til utgangen av juni – som vanligvis er det første av to kvartaler hvor flyselskapene pleier å tjene godt med penger.

Det skjer ikke på vei ut av korona.

Selskapet fikk en omsetning på 336 millioner kroner i årets andre kvartal, og det er en betydelig økning fra 255 millioner kroner i første kvartal.

Driftsresultatet endte på minus 766 millioner kroner i andre kvartal. Det er en kraftig forbedring fra første kvartal da driftsresultatet var negativt med 1,5 milliarder kroner. Samlet er driftsunderskuddet på vel 2,2 milliarder kroner i år.

Markedet tok fra start godt imot rapporten og sendte Norwegian-aksjen opp fire prosent. Etter 20 minutter var den gode stemningen over, og aksjen var litt i minus for dagen.

Samtidig som Norwegian legger frem et ventet driftsunderskudd, knytter det seg stor spenning til billettsalget.

– Bookingen startet for alvor i juni, og har definitivt fortsatt i juli og august, sa Geir Karlsen, som ble oppgradert fra finansdirektørposten i sommer.
– Bookingen startet for alvor i juni, og har definitivt fortsatt i juli og august, sa Geir Karlsen, som ble oppgradert fra finansdirektørposten i sommer. (Foto: Elin Høyland)

I kvartalsrapporten heter det at flyselskapet opplever høy etterspørsel inn i den mest intensive delen av sommeren. På investorpresentasjonen på Aker Brygge uttaler konsernsjef Geir Karlsen torsdag morgen:

– Bookingen startet for alvor i juni, og har definitivt fortsatt i juli og august, sier Karlsen, som ble oppgradert fra finansdirektørposten i sommer.

Karlsen opplyser videre at Norwegian sa opp 6000 ansatte under refinansieringen i vår, og at flyselskapet i august har en personalbase på 3400 ansatte.

– Av disse er fortsatt 24 prosent fortsatt permittert, men det kommer ikke til å vare lenge, sier Karlsen.

Økte produksjonen med 250 prosent

Han kan vise til at størrelsen på flytilbudet steg med 250 prosent i juli sammenlignet med juni, målt som tilgjengelige setekilometer. Samtidig var kabinfaktoren på 74 prosent, mens flyene i august ligger an til å ligge på en fyllingsgrad på 70 prosent.

– Vi har definitivt trappet opp, og vi har en veldig fin kurve i august, sier Karlsen, og viser til en graf over billettsalget.

– De to–tre siste ukene har vi virkelig sett at billettsalget har tatt seg opp, og vi ser at det er en god del billetter som også er solgt for september. Det er fortsatt ikke godt nok, men det er bedre enn det var, sier Karlsen.

Tidligere i sommer har flyselskapenes sjefer uttalt at passasjerene under koronapandemien har bestilt billetter svært tett på avgang. Karlsen gjentar dette under spørsmålsrunden med analytikerne, og legger til:

– Innenriks stiger bookingtallene i riktig retning – både innenriks i Norge, men også i Danmark, Finland og Sverige.

Teknisk plussresultat

Resultatet før skatt er positivt grunnet finansielle justeringer etter refinansieringen i mai.

– Den finansielle rapporten for første halvår og andrekvartalsresultatene viser en tydelig forbedring av selskapets finansielle situasjon på grunn av lavere driftskostnader, en vellykket rekonstruksjon, samt en gradvis opptrapping av driften som svar på økt etterspørsel, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i en pressemelding.

– Resultatene er fremdeles påvirket av internasjonale reiserestriksjoner. Samtidig har Norwegian nå en mer solid finansiell posisjon, og vi kan planlegge målrettet for fremtiden med fornyet pågangsmot. Billettbestillinger fortsetter å øke i takt med lettelser i reiserestriksjoner og flere vaksinerte mennesker. Vi forventer at denne utviklingen fortsetter i resten av 2021 og i 2022, sier han.

Resultat før skatt endte på 2,78 milliarder kroner som følge av bokførte finansielle gevinster fra restruktureringen i mai. Restruktureringen bedret Norwegians egenkapital med 10,7 milliarder kroner, ifølge kvartalsregnskapet, hvorav rundt 3,8 milliarder kroner er bokført i resultatregnskapet.

Mesteparten stammer fra at Norwegian har kvittet seg med leverandørgjeld og fordringer til leverandører, som har ført til lavere gjeld og høyere egenkapital. Det motvirkes delvis av det Norwegian omtaler som «dividend claim», en økonomisk kompensasjon til kreditorene i forbindelse med restruktureringen.

7,5 mrd. i kontanter

Norwegian-ledelsen – med konsernsjef og finansdirektør Geir Karlsen i spissen – har vært tydelig på at reiserestriksjoner denne sommeren vil gjøre det umulig å tjene penger på driften og fylle flyene som normalt. I andre kvartal var det også bare en liten andel av nordmenn som var vaksinerte. Det er først i 2022 at aktørene regner med en normalisering i trafikken, og at det igjen skal gå an å tjene godt med penger i høysesongen.

For Norwegian betyr det at kontantbeholdningen gradvis tappes på vei ut av pandemien. Ved nyttår var egenkapitalen på minus 6,6 milliarder kroner, og kontantbeholdningen på 2,6 milliarder kroner. På denne tiden anslo selskapet at det «brant opp» mellom 300 og 500 millioner kroner i måneden.

I slutten av mai fikk Norwegian påfyll av seks milliarder kroner i friske penger fra nye eiere – og fra den norske stat gjennom et hybridlån – og selskapet sa i en børsmelding at kontantbeholdningen ville være cirka syv milliarder kroner etter påfyll av penger. Det vil si at beholdningen sank fra 2,6 til cirka én milliard kroner før refinansieringen.

– Kontantbeholdningen i dag er på omkring 7 milliarder kroner, og vi regner med at vi skal klare å komme ut av tredjekvartal uten å brenne for mye kapital, og slik sett være kontantnøytrale i inneværende kvartal, sier Karlsen under presentasjonen.

Ifølge et dokument for nye gjeldsinstrumenter datert 18. august i år, var kontantbeholdningen på 7,6 milliarder kroner etter påfyll, og når andre finansielle effekter også er regnet inn.

Nå viser halvårsrapporten at kontantbeholdningen på i underkant av 7,5 milliarder kroner ved utgangen av juni, altså én måned senere.

Ved utgangen av juni var egenkapitalen vel 1,5 milliarder kroner.

Flyene tilbake i luften

Gjennom korona og konkursbeskyttelse frem til mai i år hadde Norwegian bare åtte-ti fly i drift på innenriksruter. Fra slutten av mai har Norwegian igjen økt produksjonen gradvis, og gjennom sommeren har 35–40 fly vært i drift. Ved utgangen av juni var 32 av Norwegians totalt 51 fly i drift.

Målet er å ha rundt 70 fly i drift neste sommer.

Norwegian har beholdt de fleste Boeing 737-800-flyene, mens alle de nyeste flyene av typen Boeing 737 Max ble levert tilbake til leasingselskaper og andre eiere i forbindelse med gjeldskuttet og refinansieringen i mai.

De siste dagene har flyaksjene på Oslo Børs vært utsatt for et salgspress. Mens Flyr-aksjen mandag ble notert på et foreløpig bunnivå på 3,80 kroner, som kan sammenlignes med emisjonskursen på fem kroner i mars, er Norwegian-aksjen også nede på nye bunnivåer. Fredag og mandag ble aksjen omsatt for under ti kroner flere ganger. Mandag ettermiddag var kursen 9,70 kroner, og det tilsier en prising av egenkapitalen på knappe åtte milliarder kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.